Særligt til tillidsvalgte

Forebyg nedslidning - din rolle som AMR

Nedslidning er en reel risiko for mange af FOAs medlemmer. Nogle bliver så nedslidte, at de ikke kan arbejde frem til pensionsalderen, og flere tager dagligt smertestillende medicin for at kunne arbejde. Men nedslidning kan og skal forebygges. 

FOAs medlemmer har et hårdere fysiske arbejdsmiljø end andre danske lønmodtagere. Deres hverdag præges af tunge løft og forflytninger, bøjede og forvredne arbejdsstillinger, gentagne og ensidige bevægelser og meget tid, hvor de går eller står.

Medlemsundersøgelse fra 2019: Hvert fjerde FOA-medlem har behov for smertestillende

Fire ud af 10 plages samtidig af arbejdsrelaterede smerter, og hvert fjerde FOA-medlem har behov for smertestillende medicin for at kunne passe arbejdet. 

FOAs medlemmer oplever, at de ikke har særlig stor indflydelse på deres arbejde, og 60% føler sig stressede.

De er mere udsatte i forhold til støj, har større risiko for sygemeldinger, og de vurderer selv deres helbred til at være dårligere end andre danske lønmodtagere. 

Halvdelen af FOAs medlemmer regner ikke med at kunne arbejde helt til pensionsalderen, og det er vel at mærke de unge, der tror mindst på deres muligheder for et langt arbejdsliv. Alt dette viser FOAs medlemsundersøgelser fra 2019.

Nedslidning kan forebygges

Nedslidning forebygges kort og godt ved et godt arbejdsmiljø. 

Derfor skal de arbejdspladser, der ønsker, at deres medarbejdere skal have et godt og langt arbejdsliv, gøre en indsats for at forebygge både fysisk og psykisk nedslidning.

Den indsats skal naturligvis gælde alle ansatte, både unge og ældre.  

Det gode fysisk arbejdsmiljø handler blandt andet om, at arbejdet er tilrettelagt, så det ikke opleves fysisk belastende, at det kan udføres i et fornuftigt tempo, med brug af gode arbejdsredskaber og med passende pauser eller variationsmuligheder.

Derudover er et godt fysisk arbejdsmiljø, at medarbejderne ikke udsættes unødig for kemi, vådt arbejde og støj. 

Eksempler på godt psykisk arbejdsmiljø er arbejde, der er meningsfuldt, med gode relationer og udviklingsmuligheder.

Der er klarhed over opgaver, god sammenhæng mellem krav og ressourcer, og medarbejderne oplever en høj grad af indflydelse.

Symptomer på nedslidning

Mange tænker på ældre medarbejdere, når man hører om folk, der er nedslidte. 

Men nedslidning starter ofte hos yngre medarbejdere som smerter eller udtalt træthed i en enkelt muskelgruppe.

Det håndterer mange medarbejdere ved at ignorere det eller ved at spise smertestillende medicin. De medarbejdere tænker vi bare på som ”medarbejdere med smerter”. 

En person, der er ”nedslidt”, har med tiden udviklet smerter i så mange forskellige muskelgrupper, at problemerne ikke kan håndteres eller ignoreres.

Det er på tide, at vi anerkender, at smerter i en muskelgruppe efter arbejde - selv hos en person på 25 år! - er starten på en proces, der kan ende med nedslidning. 

Symptomer på, at din kollega enten er begyndende nedslidt eller i risiko for at få gener på grund af et nedslidende arbejde kan være:

Udtalt træthed efter arbejde

Smerter i forbindelse med arbejde

Smerter, som begrænser arbejdet 

Smerter som ikke går væk, efter at arbejdsopgaven er løst

Forandret søvnmønster 

Stress og depressionslignende symptomer 

Hovedpine

AMR's rolle og opgaver

Mere hjælp til opgaven med at forebygge nedslidning