$name

Marts 2005Lederen
Natten til lørdag den 19. februar blev overenskomstparterne enige om de overordnede løn- og ansættelsesvilkår for dig og dine kolleger i de næste 3 år.

Ældreplejen mødt med sparekrav på 100 millioner
Lige nu jonglerer de københavnske politikere med store tal. Det store spørgsmål er, om salget af Københavns Energi også kan give penge til den trængte ældresektor i hovedstaden. Ellers skal sundheds- og omsorgsudvalget ud at spare 100 millioner kroner på budgettet for næste år.

Sundhedsforvaltning låner sig frem

Med Borgerrepræsentationens velsignelse har den københavnske sundhedsforvaltning lånt penge til it og madservice for i alt 52,5 millioner kroner.


Accenture fortsætter trods lønkaos
15 millioner kroner betaler firmaet Accenture i kompensation til Københavns Kommune for at undgå at blive fyret, for de fejl og mangler de har lavet i lønudbetalingerne.
Et sådant forlig indgik Borgerrepræsentationen i København med Accenture d. 10 februar.

Vi gjorde hvad vi kunne
Hjemmehjælpens medarbejdere kan ikke klage over manglende fokus i den valgkamp der
lå forude for valget den 8. februar. - Og dog, siger næstformand i fagforeningen Marianne Jensen, og resultatet af valget blev i hvert fald ikke det, vi ønskede og håbede på.

Godt gennembrud i OK 05
Den sidste weekend i januar brød den store fællesoverenskomst for social- og sundhedsområdet igennem. Forliget erstatter Ny Løn med lokal løndannelse., hvor der afsættes 1,25 % af lønsummen.
- Det er et godt resultat, siger Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren.

At arbejde med mennesker - et introkursus til ledige
På et 18 ugers kursus, får arbejdsløse mulighed for at få afklaret om det er noget for dem at arbejde med ældre/syge eller med børn/unge.
Første forløb startede 21. februar, men inden havde a-kasserne i LFS og FOA Social- og Sundhedsafdelingen samt KLS inviteret ledige til et introduktionsmøde.

Faglig klub på seminar
Faglig klub på Amtssygehuset i Herlev tager på fagligt seminar med ca. 1 1/2 års mellemrum på LO Skolen.
To dage beriger de hinanden selskab med indledere udefra og indefra om relevante emner.

Lad ikke sygdom være en privat sag
Fyring i jobbet er ofte en følge af en længerevarende sygemelding. Der er hjælp at hente i fagforeningen. Social Café er stedet, hvor langtidssygemeldte kan komme og få gode råd, vejledning og støtte til at åbne de nye døre, der skal åbnes.
Og ikke mindst at hilse på kolleger i samme situation.

Forsikring mod kritisk sygdom
Et langvarigt sygdomsforløb kan slå bunden ud af enhver økonomi. Medlemmer i Pen-Sam kan forsikre sig mod kritisk sygdomme.
- Men der er en række betingelse, som er vigtige at være opmærksom på, for ikke at blive skuffet, siger Helen Kobæk.

Tilbage til infoa 2005