$name

Ældreplejen mødt med sparekrav på 100 millioner
 

Lige nu jonglerer de københavnske politikere med store tal. Det store spørgsmål er, om salget af Københavns Energi også kan give penge til den trængte ældresektor i hovedstaden. Ellers skal sundheds- og omsorgsudvalget ud at spare 100 millioner kroner på budgettet for næste år.
  
Af Hanne Bros
 
Den næste valgkamp er allerede begyndt: Hvem skal vælges ind på Københavns Rådhus til november, når vi igen skal op at stemme?

Derfor er det ekstra spændende at følge de politiske slagsmål om pengene, der bliver afsat til budgettet for 2006 - for i et valgår vil alle jo gerne forbedre vilkårene for pensionisterne i eget hjem, beboerne på plejehjem og samtidig være en god arbejdsgiver for de 14.000 mennesker, der arbejder for sundhedsforvaltningen.

Efter en valgkamp på landsplan, der gik op i snak om minuttyranni og gyldne løfter til hjemmeplejen, er vi nu tilbage i den kommunale virkelighed i København.

De lokale politikere har indledt den årlige ping-pong om, hvem der skal spare hvor, og hvor meget. Og selv om flertallet af politikerne siger, at de ikke synes, at det er rimeligt at spare på de ældre og sundhedsforvaltningens personale, så rammes de af deres egen politik.

Der er nemlig politisk flertal for, at kommuneskatten i hovedstaden ikke må stige, og at gælden fortsat skal afvikles med 163 millioner kroner hvert år. Hertil kommer, at de forskellige forvaltninger i mange år har skullet aflevere en del af pengene til en "omstillingspulje", hvor fra pengene så igen er blevet fordelt "tilbage" til enkeltprojekter:

- Jeg forstår godt, at København gerne vil betale af på sin gæld, men omvendt synes jeg, at politikerne må overveje at lave en ny budgetmodel, for vi kan ikke holde til stadig at bidrage bevidstløst til omstillingspuljen, mener fællestillidsrepræsentant Vibeke Jensen og nævner sidste år som eksempel.

- Sidste år havde vi en ønskeseddel på 240 millioner kroner, hvis vi skulle levere alt det, vi gerne ville. Men Sundhedsforvaltningen skulle levere 40 millioner kroner til puljen, og vi fik vel nogenlunde det samme tilbage i form af tilskud til projekter, f.eks. for småt spisende ældre.

- De enkelte projekter, der får støtte, er der som sådan ikke noget i vejen med, understreger Vibeke Jensen:
 - Men problemet er, at pengene går fra de eksisterende arbejdspladser - og sådan har det været i rigtig mange år, siger hun.
 
Det går ud over servicen
Sundheds- og omsorgsudvalget har haft et ubehageligt møde her i slutningen af februar, som har fundet sted efter dette blads tilblivelse.

På et såkaldt budgetseminar er der måske sat tal på, hvor mange social- og sundhedshjælpere, der skal forlade hjemmeplejen eller sat navn på de plejehjem eller ældreboliger, der bliver foreslået nedlagt.

Det er heller ikke urealistisk at forestille sig, at flere enheder under hjemmeplejen bliver lagt sammen med færre gruppeledere til følge. Udvalget er nemlig mødt af et sparekrav på 100 millioner kroner fra økonomiforvaltningen.

Fællestillidsrepræsentant Vibeke Jensen, der også er næstformand i hovedsamarbejdsudvalget, er endnu ikke blevet præsenteret for de konkrete spareplaner for næste år:  

- Men det er jo klart, at det bliver servicen og tiden til den enkelte borger, som det kommer til at gå ud over. Når der for eksempel lægges enheder sammen i hjemmeplejen, får den enkelte social- og sundhedshjælper længere vejtid og kortere tid hos borgeren.
 
Brev på intranettet
Endnu er det ikke offentliggjort, hvor og hvordan besparelsen skal hentes ind, men den radikale borgmester for området, Inger Marie Bruun Vierø, har sendt en beklagelse ud over sundhedsforvaltningens eget intranet:

Det skete midt under valgkampen, så den røg også ud i en pressemeddelelse, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun var radikal folketingskandidat.

- Alle er enige om, at ældreområdet skal have et kærligt løft. Men i København skal vi altså næste år spare over 100 millioner kr. Og her har Venstre sammen med Socialdemokraterne stemt NEJ til at lette sparekniven mod de ældre bare en smule, skriver hun ud til sundhedsforvaltningens 14.000 medarbejdere:

- Jeg slås ikke for, at vi skal have flere penge. Jeg vil såmænd være glad, blot vi ikke tvinges til at spare.

Den radikale sundhedsborgmester blev i øvrigt ikke valgt til Folketinget, hvor hun ellers stillede op som kandidat. Var hun kommet på tinge, havde sundhedsborgmesteren måske heddet forhenværende teaterdirektør Klaus Bondam frem til kommunalvalget i november.
 
Budget 2006
Borgerrepræsentationen har pålagt sundheds- og omsorgsudvalget at levere 40 millioner kroner til en såkaldt omstillingspulje på i alt 200 millioner kroner.

Puljen er en slags reservetank, hvorfra alle udvalg kan søge - og slås om - at få pengene tilbage til nye tiltag. De øvrige 60 millioner, der skal spares på ældreområdet, skyldes statistik: Det faldende antal ældre skal matche et faldende antal medarbejdere, færre ældreboliger o.s.v.
 
Tilbage til marts 2005