$name

At arbejde med mennesker
- et introkursus til ledige 

 
På et 18 ugers kursus, får arbejdsløse mulighed for at få afklaret om det er noget for dem at arbejde med ældre/syge eller med børn/unge.
Første forløb startede 21. februar, men inden havde a-kasserne i LFS og FOA Social- og Sundhedsafdelingen samt KLS inviteret ledige til et introduktionsmøde.
  
Af Merete Astrup
 
50 ledige fra forskellige erhverv havde takket ja til introduktionskurset, som foregik i mødesalen i fagforeningen på Godthåbsvej.

Kurset er et tilbud til dem, der har været ledige i mere end et år, og som er i den anden ledighedsperiode på vej i aktivering.

Derud over er de fyldt 25 år og ikke uddannede og skriver dansk.
Foruden repræsentanter fra de to a-kasser deltog repræsentanter fra Social- og Sundhedsskolen i Herlev og Københavns Socialpædagogiske Seminarium, samt Arbejdsformidlingen.

I fællesskab har de udarbejdet et forløb på 18 uger, som foregår dels på social- og sundhedsskolen og dels på seminariet.
Forløbet blev præsenteret for de fremmødte af de lærere, der er involverede i forløbet på social- og sundhedsskolen og på seminariet.
 
Fælles værdier
Under overskriften af "At arbejde med mennesker" er det meningen at de arbejdsløse, der deltager i kurset bliver præsenteret for arbejdet med ældre/syge og med børn/unge.
Der er nemlig en række relevante værdier, der er fælles uanset om, man arbejder med børn eller med ældre.

Forløbet er fælles, så kursusdeltagere får smagt på både det sundhedsfaglige og det pædagogiske område.

- Og så finder I måske ud af hvilket område, der vækker jeres interesse og muligvis lysten til at søge ind på en af uddannelserne, eller I finder måske ud af, at det her bare slet ikke er noget for jer, som Carsten Søemod sagde.
 
Personlige kompetencer
Der var en del spørgsmål fra de ledige, der deltog i intromødet.
- Jeg har arbejdet som social- og sundhedshjælper. Jeg vil arbejde med unge, så er det da spild af tid at deltage i den del af kurset, der handler om arbejdet med ældre, kom det fra en deltager.
Og der var faktisk et par stykker mere, der havde samme opfattelse.

- Jeg synes ikke I skal opfatte forløbet på den måde, sagde Anette Bøg Hansen.
- Tværtimod tror jeg, at I der kender området kan bidrage positivt til de temaer i teoriperioden.
Joh, det kunne måske være rigtigt nok.

Under alle omstændigheder er forløbet i de 18 uger anderledes bygget op end på både Social- og Sundhedsuddannelsen (SOSU) og den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU).
Forløbet er bygget op i sjove og spændende lærerprocesser.

Kursisterne skal arbejde med oplæg og diskussioner. Med selvstændige undersøgelser og studiedage, praktiske projekter og besøg på institutioner og udstillinger.

Der er vejledning under hele forløbet. Ingen bliver kastet ud i noget alene.
Der ud over er der i kurset indlagt en praktik på fire uger inden for det pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

Nogle af deltagerne på intromødet ville vide om, de var sikret job efter kursusforløbet.
- Nej der er ingen jobgaranti, men indenfor social- og sundhed er der mangel på arbejdskraft, så der er store muligheder, når man har taget uddannelsen. Og generelt står man bedre med en uddannelse end uden, som det blev sagt fra underviserne. Frem for alt giver det personlige kompetencer.

- Og så får I kontakter undervejs, når I er i praktik, som er en god platform for et fremtidigt job, sagde Gert Rasmussen a-kasseleder i LFS.
 
Mange muligheder
Ulla Johansen, faglig sekretær i FOA Social- og Sundhed opfordrede deltagerne til at være åbne.
- Der er faktisk mange muligheder med f.eks. social- og sundhedsuddannelsen, som jeg bedst kender til.

Der er mange nicher og kroge indenfor området, der er spændende, som man måske ikke lige tænker over, fordi man ikke kender dem. Det kan I også bruge de 18 uger til at afdække.
Og så var der de økonomiske spørgsmål.

De blev besvaret generelt fra repræsentanten fra AF og bagefter individuelt.
Ved intromødets afslutning kunne de ledige tilmelde sig kurset på de 18 uger.
Det gjorde 21 af deltagerne, og der er plads til 25 deltagere. Flere tog tilmeldingsblanketter med hjem.

Det første kursusforløb starter den 21. februar og slutter den 7. juli.
De to a-kasseledere Niels-Erik Nonboe (SOSU) og Gert Rasmussen (LFS) var tilfredse med fremmødet.
400 var indbudt.

- Det er første gang, at vi har taget et sådant initiativ.
Alternativet for de ledige er almindelig aktivering.
De to a-kasseledere understreger, at det er frivilligt for de ledige at komme til intromøde og frivilligt at tilmelde sig kurset.
Det hele er tilbud.

Tilbage til marts 2005