$name

Lad ikke sygdom være en privat sag

 
Fyring i jobbet er ofte en følge af en længerevarende sygemelding. Der er hjælp at hente i fagforeningen. Social Café er stedet, hvor langtidssygemeldte kan komme og få gode råd, vejledning og støtte til at åbne de nye døre, der skal åbnes.
Og ikke mindst at hilse på kolleger i samme situation.
  
Af Merete Astrup
 
 De 8 kvinder syner ikke af meget i den sociale café, som har til huse i fagforeningens mødesal. De rykker sammen om et par borde og nogle kander kaffe og rundstykkerne.

Der skal ikke være alt for mange besøgende på en gang i denne type café, for der skal være tid til hver enkelt.

De taler til at starte med ikke så meget, og de få talte ord er med lav lydstyrke.
Efter at Tommy Carlsen, sagsbehandler i fagforeningen stille og trygt har budt velkommen, og præsenteret sine to kolleger Eva Marie Petersen og Vibeke Walther, er det kvindernes tur til at præsentere sig. (Det er tilfældigt at det er kvinder).

De gør det gerne, og stille fortæller de om deres situation.
Fælles for dem er, at de har været sygemeldte i langt tid. Nogle af dem er fyret og andre kæmper for at komme tilbage på deres arbejdsplads på en eller anden måde.
 
Ordentligt farvel
Myten om, at sygdom kun "gælder", når man holder sig inden døre, lever stadig.
Om ikke lige så livligt som for nogle år siden, så er der alligevel mange sygemeldte, der nærmest sniger sig ned i supermarkedet med dårlig samvittighed, i håb om ikke at møde en kollega.

For det forholder sig også stadig sådan, at kolleger undrer sig over at møde en sygemeldt kollega, der overhovedet ikke ser syg ud.

Holdningen om, at kolleger og ledelse ikke skal kontakte en sygemeldt lever også, og det er i virkeligheden helt forkert at isolere en sygemeldt kollega.

Før i tiden, som ikke er så længe siden, var sygdom en privat sag.
- Det prøver vi at gøre op med. Selvfølgelig skal vi ikke genere sygemeldte kollegaer og snage i deres sygdom og liv, siger Tommy Carlsen.

Han forklarer:
- Det er godt at få en fælles forståelse. På nogle arbejdspladser har man aftaler om, hvordan man forholder sig overfor sygemeldte kolleger, og man har måske en sygefraværspolitik.
Det er godt at orienterer sig om, og det kan tillidsrepræsentanten fortælle om.

Har man en sådan fælles forståelse, så er sygdom ikke en privat sag - på den gode måde. For så handler det om, at tage vare på en sygemeldt kollega ved at fastholde vedkommende til arbejdspladsen. Det kan være at indbyde til personalemøder, temadage og sociale arrangementer.
- Men det kan være svært at møde op på sin arbejdsplads, hvis man ikke har lyst til at vise sin sygdom. Man vil jo gerne bevare sin værdighed, kommer det fra en af deltagerne.

- Ja, sådan er det jo også, og du skal selvfølgelig være klar til at være med. Men du skal prøve at tage imod det som et tilbud, rådgiver Tommy Carlsen.

Ender sygemeldingen i en opsigelse, så er det vigtigt at få sagt ordentlig farvel. Det er vigtigt for selvværdet, når man skal til at åbne nye døre i sit liv.
- Man er jo fyret fordi man er syg, så der er ingen grund til at luske ud ad bagdøren, siger Tommy Carlsen.
 
Om det runde bord
På programmet står også noget om rundbordssamtaler og sygefraværssamtaler. Deltagerne får at vide, at sådanne initiativer er til for at hjælpe den syge. Til sådanne samtaler kan man tage en bisidder med.

Det kan være tillidsrepræsentanten, et familiemedlem en ven eller veninde.
I nogle tilfælde springer man sygefraværssamtalerne over. Det er f.eks. ikke så vigtigt, hvis der er tale om et brækket ben. Hvis der ikke er yderligere komplikationer tager det som regel det antal uger i gips, det tager.

En af deltagerne fortæller om sin egen oplevelse, hvor hun lagde alle kort på bordet ved en sådan samtale. Det var hun glad for.

En anden, Judith Poulsen, fortæller, at hun har haft kontakt med sin arbejdsplads i hele sit sygeforløb, og hun skal starte så småt i sit job igen.

- Netop hvis man har en mulighed for at komme tilbage til sin arbejdsplads er det godt at have bevaret kontakten, siger hun.

-Men om man sådan kan lægge alle kortene på bordet afhænger nok af hvilket forhold, man har til sin arbejdsplads. Jeg har været 12 år på min arbejdsplads, men jeg kan da forestille mig, at det kan være svært, hvis man ikke har været ansat så længe, mener Judith Poulsen.

Vibeke Walther og Eva Marie Petersen tager over og anbefaler, at tage en person man er tryg ved med til disse samtaler, hvor kortene skal lægges på bordet.

- Man skal have lidt is maven, som de siger.
Det fører til en snak omkring bordet. De fleste har haft eller har det psykisk dårligt som følge af en fysisk sygdom.

- Det er svært at acceptere, at man ikke kan de samme fysiske ting, som man har kunnet, siger Lillian Rasmussen.
- Jeg bliver trist når jeg ser på mine snavsede dørkarme, og jeg bliver ked af, at jeg ikke selv kan skifte sengetøj.
 
Ring selv
Senere på programmet førte Vibeke Walther cafédeltagerne ind i reglerne om sygedagpenge.
Om retten til et holde ferie, om dagpengestop, om rejser til udlandet. lægeerklæringer m.v.
I den forbindelse gør fagforeningens sagsbehandlere meget ud af, at forklare de sygemeldte, hvor vigtigt det er, at de selv kontakter kommunen.

- Kommunerne er nemlig ikke så gode til at overholder fristerne for, at indkalde til samtaler 8 uger efter sygemeldingen. Og det kommer til at skade jer. For jo længere tid, der går inden I bliver indkaldt, desto kortere er tiden til at sætte en handleplan i gang, for I har kun ret til dagpenge i 52 uger.

Det kom bag på et par deltagere. De troede, at de bare de skulle vente på kommunen.
- Den stakkels sagsbehandler har vel travlt, så jeg tænker, at han kontakter mig, når han har tid, som en af deltagerne sagde.

- Det er sikkert korrekt, men det må I ikke bekymre jer om, lød rådet fra Vibeke Walther.
Ved vejs ende fik deltagerne lidt at vide om arbejdsprøvning, flexjob og arbejdsskadelovgivning. Om revalidering og førtidspension.

Og så var der mulighed får at få individuel rådgivning.

Efter tre timer lukkede caféen, men den har åben en gang om måneden.
  
Judith Poulsen:
Skal tilbage til sit job i bocentret Hedelund, som deltids sygemeldt.
- Jeg har fået rigtigt meget ud af at være her i dag. Jeg synes, at vi får mange gode ting med hjem.

Det er en god måde, at fagforeningen gør det på. Man kan jo ringe ind til fagforeningen og stille et enkelt spørgsmål, men på denne måde får vi svar på flere ting på en gang. Og så er det rart at møde andre i samme situation.

Jeg håber at man bliver ved at lave Social Café.
Jeg læste om det i infoa.
   
Lillian Rasmussen:
Skal ikke tilbage i sit job i Hvidovre Hjemmepleje.
Hun har været syg i et halv år, nedslidt og kan ikke vende tilbage. Hun håber på et flexjob.

- Jeg kan bruge informationerne, og det er godt at få dem samlet.  Det er nok ikke det hele man kan huske, men så ringer jeg herind.  Det er rart at møde dem man snakker i telefon med.

- Jeg synes også, at det er fint, at vi er flere samlet. Så er der nogen der stiller nogle spørgsmål, som jeg ikke selv havde tænkt på, og så får jeg de svar med hjem.
 
» Tilbage til marts 2005

» Tilbage til forsiden