$name

Sundhedsforvaltning låner sig frem


Med Borgerrepræsentationens velsignelse har den københavnske sundhedsforvaltning lånt penge til it og madservice for i alt 52,5 millioner kroner.


af Hanne Bros

Det ene lån på 25,2 millioner kroner skal bruges til at indføre moderne teknologi på plejehjemmene, så blandt andet kontrollen med medicin bliver bedre.

Også elektroniske journaler er i støbeskeen, for plejehjemssektoren halter i dag bagefter hjemmeplejen i København. Som tidligere beskrevet i infoa er hjemmeplejen godt på vej med håndholdte lommecomputere ude i de enkelte enheder.

Nogle af pengene fra lånet skal også bruges til at udvide og forbedre den nuværende maskinpark i hjemmeplejen.

Det andet lån på lidt over 27 millioner kroner bliver udbetalt som et internt lån, der skal afdrages over seks år. Pengene skal bruges til madservice for hjemmeboende pensionister - en ordning, der har udgangspunkt i centralkøkkenet i Bystævneparken.

Der er ingen politikere på rådhuset, der synes, at det er en god idé at låne sig frem, men håbet er, at gevinsterne ved ny teknik og centralisering af madservicen i sig selv vil give så mange fordele økonomisk, at pengene tjener sig ind igen.

                                                                                                                                  
Tilbage til marts 2005