$name

Faglig klub på seminar

 
Faglig klub på Amtssygehuset i Herlev tager på fagligt seminar med ca. 1 1/2 års mellemrum på LO Skolen.
To dage beriger de hinanden selskab med indledere udefra og indefra om relevante emner.
  
Af Merete Astrup
 
Social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere på KAS Herlev bakker op om deres faglige klub, som fylder 25 år i 2006.

Sådan har det ikke altid været. Klubben har nærmest ligget stillet i en årrække. Men for seks år siden stillede otte medarbejdere op til bestyrelsen, fordi de syntes, der skulle ske noget, og de havde viljen til at gøre det.

To af dem er Anette Bonnesen og Mariane Nielsen, begge social- og sundhedsassistenter.
- Vi er ikke kommet sovende til det aktivitetsniveau og den opbakning der er blandt klubbens 400 medlemmer, siger Anette Bonnesen.

Foruden det faglige seminar, som varer to dage, arrangerer den faglige klub fyraftensmøder med så forskellige emner som vinsmagning og arbejdstidsaftalen.

- Den faglige klub har både en faglig og social betydning. Når vi er sammen på kryds og tværs af afdelingerne til arrangementerne i klubben, lærer vi hinanden at kende, og det har stor betydning i dagligdagen.

Vi lærer af hinanden, og vi kan bruge hinandens erfaringer, fordi vi har kendskab til, hvordan kollegerne tackler tingene på andre afdelinger. Vi er heller ikke fremmede, når vi dukker op på en fremmed afdeling, fortæller Marianne Nielsen.

- Eller det er en hilsen i elevatoren, og tak for sidst, tilføjer Anette Bonnesen.
 Man får en større arbejdsplads.
 
Khader hittede
Det faglige seminar er et tilløbsstykke.
- Vi har også god opbakning fra ledelsen, som giver frihed til medarbejderne for at deltage.
Så det koster hospitalet at sende os afsted både i timer og penge.

Derfor har vi også loft på, hvor mange der kan komme med på et fagligt seminar, fortæller de to bestyrelsesmedlemmer.
Det faglige seminar er en blanding af faglige oplæg og socialt samvær.
- Vi har altid oplægsholdere udefra, og så slutter vi af med en repræsentant fra fagforeningen, oplyser Anette Bonnesen.

I år var fagforeningens mand faglig sekretær, Tage Christensen, som fortalte om sygefravær, krav og rettigheder til arbejdsmiljøet.

Forinden havde seminaret haft besøg af det radikale folketingsmedlem Naser Khader.
- Han var et stort hit. Han gav os rigtig mange redskaber, vi kan bruge i vores pleje og omsorg med patienter med anden etnisk baggrund end dansk, fortæller Anette og Marianne.
Så var det noget til personalets udsatte rygge.

Det var et oplæg, der gav stof til eftertanke. Ledsaget af en stor rygsøjle fik personalet gode idéer til, hvordan de skal pleje sig selv.

Noget af det ved de jo godt. Men nogen havde eksempelvis ikke styr på, hvor meget et godt fodtøj betyder for ryggen.
 
Fra egen verden
I løbet af seminaret var der også input fra kolleger på hospitalet.
- To kolleger fra "Bassinet" fortalte noget om, hvilke type patienter vi kan sende ned til dem. Det var faktisk også nyt i forhold til patienter, som vi ikke troede vi kunne sende derned, fortæller Marianne Nielsen.

Fra eget hus deltog også to sygeplejersker fra afdelingen med de største operationer. En afdeling som er forholdsvis ny.

- Vi prøver på den måde at sammensætte et seminar med en god blanding af let og tungere indhold. Af noget udefra og noget fra vores egen verden. Vi har fået meget fine tilbagemeldinger. Vi gør en del ud af evalueringen for at gøre det bedre næste gang.

Derfor beder vi kollegerne om, at evaluere de enkelte oplæg, og dem bruger vi, fortæller de to klubbestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen i den faglige klub på KAS Herlev er allerede i gang med at finde indledere til næste års seminar, som bliver holdt i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum.

Men inden da har bestyrelsen flere nye arrangementer på dagordenen.
- Hvad er det I kan, som andre faglige klubber ikke kunne?'

- Som sagt kommer man ikke sovende til en aktiv faglig klub. Det er et målrettet arbejde, der skal gøres. Men når man har lysten og viljen til det, så smitter aktiviteten af på kollegerne. Det er dejligt når kolleger, der lige har meldt sig ind i klubben, siger, at det skulle de da have gjort forlænge siden.

- Og så skal man være villig til droppe noget, der ikke fungerer til fordel for noget andet. Vi begravede således vores klubcafé, fordi der ingen kom til den. Men vi gjorde det med manér, smiler Marianne Nielsen og Anette Bonnesen.
 
Tilbage til marts 2005