$name

Forsikring mod kritisk sygdom

 
Et langvarigt sygdomsforløb kan slå bunden ud af enhver økonomi. Medlemmer i PenSam kan forsikre sig mod kritisk sygdomme.
- Men der er en række betingelse, som er vigtige at være opmærksom på, for ikke at blive skuffet, siger Helen Kobæk.
 
Af Merete Astrup
 
Helen Kobæk er glad for at Pen-Sam kan tilbyde medlemmerne hjælp, når de rammes af en alvorlig og langvarig sygdom, som måske er kronisk, som måske får døden til følge.

Men hun lægger meget vægt på, at fortælle om de forudsætninger og betingelser, der skal være i orden for at kunne få  udbetalt pengesummen, for hun har oplevet, at nogen er blevet skuffet.

 - Navnet kritisk sygdom ville vi ikke selv have fundet på. Begrebet er dukket op ved introduktionen af produktet i Danmark i forbindelse med oversættelse af det engelske udtryk "dread disease". Der ud over kan det altid diskuteres, hvad en kritisk sygdom er. Og det bliver da også diskuteret.

Men der er lavet en liste over hvilke diagnoser, der går under betegnelsen kritiske sygdomme, og som så udløser en sum penge, fortæller Helen Kobæk.

- Hvordan er man nået frem til at lige netop de sygdomme man har på listen, er på listen?
- Der er flere ting, der spiller ind. Derfor vil begrebet også altid kunne diskuteres.

Mange opfatter begrebet som dødeligt kritisk, som f. eks. sclerose. Men begrebet kritisk dækker også sygdomme, som ikke nødvendigvis er dødelige. Og så kan man have holdninger til, hvad der er kritiske sygdomme.

Der ud over handler det om, hvad der var oppe i tiden, da begrænsningerne blev sat. Nogle af de sygdomme, der var kritiske "dengang" listen blev lavet, er det måske ikke mere.
Der sker hele tiden en udvikling, så nogle sygdomme vil måske blive pillet ud og andre kommer på, og det stiller store krav til os, fortæller Helen Kobæk.
 
Penge til ønsker
Forsikring mod kritisk sygdom udbetales som en sum penge på en gang, og den sygdomsramte kan selv bestemme, hvordan han eller hun vil bruge pengene.

Ideen er at summen skal udbetales så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.
Derfor er det vigtigt, at ansøgningen sendes af sted hurtigt, når man har fået konstateret sin sygdom.

- Meningen er at den syge får et økonomisk rum til at gøre noget. Nogle vil ud på deres livs drømmerejse, andre vil bare nå at rejse til forskellige steder, og andre igen vil måske have bygget på huset. Derfor skal pengene udbetales, mens man selv kan tage hånd om, hvad man vil bruge pengene til, forklarer Helen Kobæk.

Forsikringen af kritisk sygdom er den del af arbejdsmarkedspensionen. Det er en meget enkelt form, som kun er bundet op på, at diagnosen er på listen.

- Hvis man får udbetalt en sum penge, og bliver rask og så bliver syg igen efter nogle år
med den samme sygdom. Det ser man f.eks. ved kræftsygdomme. Har man så opbrugt sin "kvote"?

- Ja, det har man, hvis det er den samme kræftsygdom. Hvis der derimod er tale om en helt ny kræftsygdom uden sammenhæng til den tidligere, så vil man kunne få udbetaling for denne nye form for kræft, hvis der er gået mere end 7 år siden behandling af den første kræftform..
 
Samspil
Tilbage til listen for de diagnoser, der optræder på listen. Ved justeringen i .
I 2005 vil der komme to nye diagnoser på.

I det omfang PenSam kan udvide dækningen inden for rammerne, gør man det. 
- Hvem bestemmer hvilke nye diagnoser, der kommer på?

- Forbrugergruppen, som er valgt af og blandt medlemmerne, har en aktiv rolle i at engagere sig i, hvilke produkter vi kan tilbyde og hvad de skal indeholde.

Et af Pen-Sams særkender er, at vi ønsker at inddrage medlemmerne, og vi gør det. Det sker i samspil med, den viden vi selv oparbejder og de oplysninger vi kan indhente fra faglig side. Vi får f.eks. også henvendelser fra patientforeninger og professionelle inden for området. 
 
Sum ved kritisk sygdom blev besluttet indført af forbrugergruppen for pensionsordningen social og sundhedsgrupper for 4 år siden.

Der er en stigning i udbetalingerne, hvilket ifølge Helen Kobæk skyldes, at flere er blevet opmærksom på, at muligheden eksisterer.

Læs mere om PenSams tilbud til dig på www.pensam dk
 
Tilbage til marts 2005