$name

Godt gennembrud i OK 05

 
Den sidste weekend i januar brød den store fællesoverenskomst for social- og sundhedsområdet igennem.
Forliget erstatter Ny Løn med lokal løndannelse., hvor der afsættes 1,25 % af lønsummen - Det er et godt resultat, siger Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren.
 
Af: Merete Astrup
  
Ca. 100.000 ansatte i Social- og Sundhedssektoren får fra 1. april 2005 en ny overenskomst, hvor Ny Løn afløses af et nyt system med lokal løndannelse.
De største lønstigninger gives på grundlønnen.

- Forliget indeholder stort set de krav som medlemmerne har prioriteret, og det er jeg naturligvis glad for, siger Karen Stæhr til infoa.

Med det nye system følger en garanti for udmøntning, den såkaldte udmøntningspligt.
- Resultatet tilgodeser både det lokale og nære element, der indtil nu har været i Ny Løn.

Med overgangen til lokal løndannelse sikrer vi nu en udmøntningspligt, som ikke før har været der. Vi har også garanti for at pengene bliver inden for vores eget overenskomstområde, og dermed også går til vores medlemmer.

Så de ikke skal sidde og se på at deres penge bliver givet til andre, som for eksempel det administrative personale, som de har set det med Ny Løn, forklarer Karen Stæhr.
 
Størst stigning på grundløn
Et hovedkrav fra medlemmerne var, at den største lønstigning skulle gives på grundlønnen, og det er blevet opfyldt. Alle faggrupper er blevet løftet.

Karen Stæhr er meget glad for at social- og sundhedshjælperne er blevet løftet to løntrin.
- Et løft de har fortjent, og samtidig bliver gabet til de uuddannede større. (de kom i KTO delforliget op på løntrin 11.) I fællesoverenskomster er social- og sundhedshjælperne løftet op på trin 15, og det er godt signal, siger hun.

I forlængelse af kravet om de største stigninger på grundlønnen ligger kravet om, at så lille en del som mulig af lønsummen skulle bruges til lokal løn. Det er lykkedes med de afsatte 1,25 %.

Så er der delforliget om minipension, som betyder, at social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter opnår fuld pension fra dag 1 efter endt uddannelse uanset at de ikke er fyldt 21 år. Det er en klar forbedring. Tidligere havde de en karenstid.

Endvidere er der indgået delforlig for leder/mellemledere i KL´s område, som har en anden lønmodel end basispersonalet. Lederne har tilsluttet sig koalitionens delforlig, som giver 2,5 % til Ny løn (ja det hedder det i det forlig) og 1,1 % til centrale forhandlinger.
 
Den omvendte model
Karen Stæhr tror på, at den omvendte forhandlingsmodel, har en stor del af æren for de gode resultater.

- Til forskel fra tidligere har vi forhandlet lokalt først. Sektorerne har fået et "frirum" og forhandlet før KTO, og jeg er glad for at se, at den model har virket. Vores forhandlinger er foregået i meget tæt løb med vores medlemmer, som jo også var ønsket ved disse forhandlinger.

- Vi har i sektoren kørt tæt parløb med de lokale sektorformænd og faggrupperne. De er jo endnu tættere på medlemmerne end sektoren er. Jeg tror, de har kunnet mærke, at vi har formået at skabe denne sammenhæng.

Ud over fællesoverenskomsten har Social- og Sundhedssektoren indgået en genopretningsaftale for den mildest tal ikke heldige arbejdstidsaftale i 2001.

- Også her har vi gode resultater, hvor vi sikrer de natte- og aftenvagter, der tabte penge sidste gang, siger Karen Stæhr.

Hun tror med disse delforlig, at der er et godt grundlag for, at der kan indgås ny overenskomst til foråret.
 
Uddannede arbejder også
Tilbage de uuddannede.
I KTO delforliget fik de uuddannede et løft på to løntrin, og i genopretningsaftalen fik de også en del.
- Skal der ikke være forskel dem der har taget uddannelsen og dem der ikke har?

- Jo, og det er der da også. Det er også derfor, jeg er glad for at social- og sundhedshjælperne bliver løftet i Fællesoverenskomsten. I genopretningsaftalen fik de. Ja, fordi den gruppe havde tabt mange penge, og de skal selvfølgelig dækkes ind, som de andre.

Når det er sagt, er det også min klare holdning, at når vi har de uuddannede i vores forbund, så skal vi også gøre noget for dem. De betaler deres kontingent, som alle andre. Vores opgave er ikke at holde dem nede i løn. Vores opgave er at forhandle dem op, så det ikke kan betale sig for arbejdsgiverne at ansætte uuddannede, siger sektorformanden.

Og der er taget initiativ til at gøre noget omkring uddannelse.
- Vi har aftalt med arbejdsgiverne i Fællesoverenskomsten, at vi skal lave et personligt politisk projekt med henblik på at lave uddannelsesaftaler for den enkelte. Arbejdsgiveren har jo også en interesse i at løfte kvaliteten.

- Men det kræver, siger Karen Stæhr, at vi kortlægger området for uuddannede. De er forskellige. Nogle af dem er elever, nogle er sygeplejestuderende, der er på gennemtræk. Så er dem der bliver hængende, og det er dem, der er interessante at få fat i. Så vi ér meget opmærksomme.

Indtil da må vores solidaritet brede sig til de uuddannede, som jo ikke at forglemme ofte er dem, der tager de vagter, som så mange af vores uddannede helst er fri for.

Formanden for Social- og Sundhedssektoren gør opmærksom på at de opnåede delforlig er afhængige af et samlet OK forlig på KTO området.

Følg i øvrigt udviklingen i OK 05 på www.foa.dk

(Og læs Palle Nielsens leder om KTO-forliget)
 
Tilbage til marts 2005