$name

Januar 2005


Lederen
Vi må gøre op med minuttyranni i ældreplejen. Hjemmeplejen skal være fleksibel og de ældre skal have valgfrihed.

Brydningstid
Generalforsamlingen i november, brød meninger på tværs i medlemsskaren.
Et FOA i bevægelse, fusionen med PMF, nye lønmodeller og en strukturreform. Og så blev det året, hvor de ansatte gik i strejke.

Mere i løn og mod til at sige fra
Debatten på generalforsamlingen handlede om løn, og muligheden for konflikt. Der var ris, men mest roser fra psykiatrien.

Største lønstigninger siden 1987 - og en sejr til ligestillingen
Delforlig indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. Delforliget består af to hovedelementer:
Lønstigning: For det første rykker alle ansatte i amter og kommuner ét løntrin op. Det betyder lønforbedringer på ca. 1,5 % den 1. april 2005. Det er den største lønstignig i det første aftaleår siden 1987.

Mentornetværk hjælper flygtninge og indvandrere
Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt får støtte fra Integrationsministeriet og Københavns Amt til at lave mentornetværk

Social- og sundhedselev - nu med motion
Træning af balancen, muskelstyrke og træning af evnen til at reagere hurtigt på pludselige hændelser, er lagt ind i uddannelsen for 400 elever på Social- og Sundhedsskolen i Fensmarksgade.
ROK - SOSU hedder et projekt, hvis formål er at styrke elevernes fysik og opmærksomhed på egen krop, så skader kan forebygges. Eleverne som bliver færdige i 2004 bliver fulgt to år efter.

Hjemmeplejen prøver nye veje
Øv-dage" er ikke det samme som pjæk, mener både personale og leder i hjemmeplejen Brønshøj-Husum-Bellahøj. Det samlede fravær er faldet, selvom det er accepteret at blive hjemme, hvis lokummet brænder.

Rummelig personalepolitik bliver anerkendt
Hjemmeplejen Brønshøj-Husum-Bellahøj har fået et skulderklap for at fastholde medarbejderne. Det er sket ved, at arbejdspladsen har været indstillet til "netværksprisen" - også kaldet erhvervslivets ridderkors.

Lille fru Jensen er jo tynd
Plejepersonalet har vænnet sig til at lille fru Jensen er tynd. Op mod halvdelen af alle plejekrævende ældre på plejehjem og i hjemmeplejen er undervægtige. Men plejepersonalet kan hjælpe dem. Den årlige demensdag for ansatte i Københavns Kommune havde overskriften "Krop, kost og demens".

Omkring det enkle bord
Rundt om det enkle bord sidder kollegerne fra hjemmeplejen i Sundby. Nattevagter, aftenvager og dagvagter. Det er i sig selv givtigt, at alle er sammen.

Tilbage til infoa 2005