$name

Største lønstigninger siden 1987 - og en sejr til ligestillingen.


Delforlig indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. 
Delforliget består af to hovedelementer:
Lønstigning: For det første rykker alle ansatte i amter og kommuner ét løntrin op. Det betyder lønforbedringer på ca. 1,5 % den 1. april 2005. Det er den største lønstignig i det første aftaleår siden 1987.
 
Af Merete Astrup

Ligestilling: For det andet bliver der fremover indbetalt pensionsbidrag i hele barselsorloven. I dag bliver der kun indbetalt pensionsbidrag i den periode på ca. 28 uger, hvor der ydes fuld løn.

Nu bliver, der indbetalt pensionsbidrag i de efterfølgende uger, hvor den ansatte alene er på barselspenge. Det betyder mange tusinde kroner, når pensionen skal udbetales.
 
- Det er et solidarisk forlig, der sikrer de lavest lønnede, og så i det første aftaleår. Det er ikke sket siden 1987, siger Palle Nielsen, formand for fagforeningen.

Han gør dog opmærksom på, at de lavest lønnede på trin 9, der får to løntrin ikke er dobbelt så meget som ét.

- Differencen mellem løntrinene er lavest på de lave løntrin. Det er et godt delforlig, som ikke er vedtaget før hele overenskomsten er vedtaget.

Det store kunststykke bliver nu, at få skruet nogle brugbare lønmodeller sammen mellem de enkelte organisationer og de kommunale arbejdsgivere.

Og KTO skal fortsat være med til at sikre de ansattes realløn, siger Palle Nielsen. Også pensionsindbetalingen er han glad for.

- Det er et vigtigt problem vi får løst her, for de mange kvinder der tager længere barselsorlov, men som "straffes" når pensionen skal udbetales, fordi der ikke er indbetalt i hele perioden. 
 
Tilbage til Januar 2005