$name

Rummelig personalepolitik bliver anerkendt

 
Hjemmeplejen Brønshøj-Husum-Bellahøj har fået et skulderklap for at fastholde medarbejderne. Det er sket ved, at arbejdspladsen har været indstillet til "netværksprisen" - også kaldet erhvervslivets ridderkors.
  
Af Hanne Bros
 
Hjemmeplejen i Københavns Kommunes vestlige hjørne er faktisk ret stolte af deres andenplads. Måske også fordi de synes, at de havde fortjent førstepladsen, da beskæftigelsesministeren og prinsesse Alexandra delte diplomer ud til landets bedste arbejdspladser i november. To offentlige og tre private virksomheder konkurrerede om at påtage sig et socialt ansvar og skabe en rummelig arbejdsplads.

- For mig at se er det bedre at forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet end at "vente på" at tage folk ind i fleksjob, siger hjemmeplejeleder Vivian Buse som en kommentar til, at det rummelige arbejdsmarked måske defineres for snævert.

- Vi har da også folk i fleksjob her - det er fint nok - men det må da være bedre at fastholde de medarbejdere, vi har, end at vente på at de bliver nedslidt eller skal i støttet job i stedet," mener hun.

Praksis sat på skrift
Vivian Buse er ankermand på sammensmeltningen af hjemmeplejekontorerne på Bellahøj, i Husum Vænge og Brønshøj.

Hun kan fortælle, at arbejdet med værdigrundlag og en bedre personalepolitik er blevet til gennem et årelangt mix af erfaringerne fra de forskellige enheder. Bellahøj var i forvejen optaget af at arbejde med værdier, mens Husum Vænge blandt andet har været forsøgskaniner på kommunens it-udbygning, KOS-projektet.

- For eksempel syntes jeg ikke, at det så ud til, at seniorpolitik var noget, der virkede. Det handler jo også om at fastholde de unge i jobbet. Det, vi har fundet frem til her, fungerer fordi, vi har fundet frem til det i fællesskab over længere tid. Netværksprisen viser vel bare værdibaseret ledelse, når det er bedst: Der er selvfølgelig andre, der også gør noget lignende, men vi har sat det på skrift og fået noget ud af det, mener Vivian Buse.

Hjemmeplejen er gået professionelt til værks - med konsulentrapporter, dialogteater, spørgeskemaer og meget mere. Derfor kan Vivian Buse også dokumentere, at det f.eks. kan betale sig at give medarbejdere en akut fraværsdag, selv om de ikke er "rigtigt" syge. Det samlede sygefravær er faldet fra 13,65% i første kvartal 2003 til 9,75% i første kvartal 2004.
  
Netværksprisen 2004
Det nationale netværk af virksomhedsledere har overrakt netværksprisen for 6. år i træk. På det offentlige område blev Den sociale Sikringsstyrelse og Hjemmeplejen Brønshøj-Husum-Bellahøj indstillet for en ekstraordinær social indsats. I 2003 fik områdecenter Lyngby Møllebo et diplom med hjem fra netværket for at arbejde med at integrere flygtninge og indvandrere.


Tilbage til Januar 2005