$name

Mere i løn og mod til at sige fra 

 
Debatten på generalforsamlingen handlede om løn, og muligheden for konflikt. Der var ris, men mest roser fra psykiatrien.
  
Af Merete Astrup
 
Psykiatrien er blevet mere synlig i fagforeningen. Sådan lød det fra nogle af de medlemmer, der på generalforsamlingen i 2003 kritiserede fagforeningen for det modsatte.

Lisbeth Glaven, som blev valgt ind som 2. suppleant i bestyrelsen i 2003, var en af dem, der kunne bekræfte, at der er sket noget.

Lisbeth Glaven havde derfor også et hint til kollegerne, og stillede spørgsmålet:
- Hvordan kan det være at der går så mange rundt, som ikke er medlemmer af fagforeningen?
Også Helle Søndergaard, Fællestillidsrepræsentant i psykiatrisk Center Glostrup, roste bestyrelsen for at have rykket på psykiatriområdet.

- Det er glædeligt at se, at det nyttede at råbe vagt i gevær sidste år. Men læn jer nu ikke tilbage, vi vil gerne have psykiatrien på den offentlige dagsorden også.

Helle Søndergaard, mener, at et af de problemer, der skal gribes fat i er ledelserne.
- Jeg synes, det skaber problemer i arbejdet, når de konstant holder sig til ledelsesretten.

Men noget malurt i bægeret kom der fra Jens-Erik Pedersen, Botilbud Lunden. Han havde simpelthen spekuleret på at melde sig ud af fagforeningen:

- Palle glemte som sædvanligt at nævne socialpsykiatrien og hospitalerne i sin mundtlige beretning. Når jeg har overvejet at melde mig ud FOA, så er det fordi, jeg kan se, at der kommer alle mulige andre ind i jobbene, og de får mere i løn.

Der kommer mange fra SL (Socialpædagogerne Landsforbund) ind i socialpsykiatrien. De  får en meget højere løn end mig. Jeg savner noget i beretningen om samarbejdet med SL om løn. Et løfte som Palle har givet tidligere.
 
OK og løn
Lønnen tog sin del af debatten set i lyset af de kommende overenskomstforhandlinger.
Debatten handlede denne gang ikke så meget om Ny Løn. Der er sagt nej til den form for Ny løn, vi kender.

Så det ligger ligesom i luften, at der bliver fremlagt nogle andre modeller at tage stilling til.
Men der skal dæleme nogle kroner på bordet, og det skal primært være på de generelle stigninger.

Og denne gang stemmer vi altså kun ja, hvis det bliver en god overenskomst. Hvis ikke må vi stemme nej, og være forberedt på konflikt, som det lød fra flere indlæg fra salen.

Mari- Ann Petersen, medlem af fagforeningens overenskomstudvalg, var den første, der talte for konfliktforberedelse.

- Men vi kan først nå dertil, hvis vi forinden sørger for at informere om, hvordan overenskomstforhandlingerne forløber, og ved at engagere vores medlemmer.

Hvis man ikke har indflydelse, gider man ikke engagerer sig, og man gider ikke at stemme.
 Jeg synes, det er beskæmmende at kun 1.800 medlemmer ud af knap 19.000 stemte om overenskomsten i 2003.

Den går ikke, hvis det kommer så vidt, at vi skal ud i en konflikt. Det mener jeg, vi skal, hvis ikke overenskomsten er god nok.

Målt på klapsalverne var mange enige med Mari- Ann Petersen.
Og det fik også flere deltagere op med lignende synspunkter.

Blandt andre Tina Caspersen, TR på plejecentret Bispebjerghjemmet, og Anne Kirkefeldt, social- og sundhedsassistent i botilbuddet Kløverengen. Hun sagde:

- Jeg har været sygehjælper i 26 år, og social- og sundhedsassistent i 6 år, og min løn er 22.000 kr. pr. måned. Så hvis vi skal stemme ja, skal det være en ordentlig overenskomst.
 
Vi skal frem
Ulla Guldbrandsen, Hjemmeplejen Gentofte:
- Jeg støtter de tidligere indlæg. Men vi mangler også en markering af os selv.
Politikerne ved simpelthen ikke hvem vi er, og hvad vi laver.

Helle Bruun, Hjemmeplejen Indre By/ Vesterbro var inde på noget af det samme.
- Vi finder os i alt for meget. Politikerne klemmer os til sidste blodsdråbe.

Os på gulvet ved godt hvad vi er værd, men vi savner opbakning fra samfundet. Vi må blive bedre til at sige fra. Vi er mange flere penge værd end vi får.

Andre nævnte også ledelsernes synlighed eller mangel på samme.
- Det er ikke kun os, der skal sige fra, vi savner også, at vores ledere siger fra overfor politikerne, lød det fra flere.
 
Tilbage til Januar 2005