$name

Mentornetværk hjælper flygtninge og indvandrere

 
Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt får støtte fra Integrationsministeriet og Københavns Amt til at lave mentornetværk .
 
Af: Merete Astrup
 
Det er faktisk ganske enkelt. Det handler om at give og modtage. Under dette motto tilbyder tre lærere ved Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt, Brøndby afdeling et mentornetværk for indvandrere og flygtninge.

Social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter kan blive tilknyttet en mentor, altså en person med større erfaringsbaggrund både fagligt og menneskeligt.
 
Mentoren skal være sparringspartner for en mentee, som den person kaldes, der modtager støtte, råd og vejledning. Udvekslingen af erfaringer sigter på at hjælpe personer med en anden etnisk baggrund end dansk ved at skabe en genvej til bedre og hurtigere integration.

- Ideen med mentornetværket går ud på, at vi får erfarne social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen og social- og sundhedsassistenter på hospitaler til at træde til, med deres både menneskelige og faglige erfaring, forklarer lærer ved Social- og Sundhedsskolen Anne Margrethe Bjerkan, der er en af initiativtagerne.

- Mentoren skal mødes med sin mentee en gang om måneden, og her kan alle spørgsmål tages op.
Kollegaen Bente Kofoed supplerer:

-Mentee er typisk en yngre person under 25 år, der er i gang med en social- og sundhedsuddannelse. 

Det er vigtigt, at mentee oplever, at der ikke findes forkerte eller dumme spørgsmål i dialogen med mentoren. Alt kan tages op. Også de spørgsmål, de måske ikke tør stille i praktikken af frygt for at virke dum eller uvidende.

   - Ved det månedlige møde skal de to parter sammen lave en aftale om, hvad der skal drøftes. Mentor skal lytte, guide og være sparringspartner og mentee skal føle sig tryg ved at inddrage alle slags emner," forklarer den tredje initiativtager Marianne Munk Nielsen.

 - Uden tvivl vil der komme masser af spørgsmål op, som vi ikke kan forestille os på forhånd. Vi kan slet ikke i detaljer forudse, hvad folk med en anden etnisk baggrund kan komme i tvivl om. Det drejer sig tit om, hvad der er rigtigt eller normalt i henhold i de usynlige normer og regler i det danske samfund."
 
Ministeriet og Amtet støtter projektet 
Projektet på Social- og Sundhedsskolen i Amtet støttes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Københavns Amt, fordi det er et fokusområde at flygtninge og indvandrere gennemfører og tager en uddannelse i et forsøg på at fremme integrationen.

Det er ikke nok bare at sluse andre etniske grupper ind i uddannelserne. Vi skal også sikre os, at de får forudsætninger for reelt at forstå dansk kultur og alle de usynlige spillerregler, der gælder blandt danskere. Det er ikke noget, der står i lærebøgerne, men det er noget en erfaren mentor kan tale med sin mentee om.

  - Vellykket integration kræver, at distancen mellem indvandrere og danskere nedbrydes på alle planer. Mentornetværket kan effektivt hjælpe til at bringe folk sammen i dialog og medvirke til at integration bliver en tovejsproces og ikke blot en envejsproces, siger de tre lærere.

De arbejder i øjeblikket med at udbrede kendskabet til netværket og få folk til at melde sig som mentorer og mentees. For at blive mentor skal man kunne lytte, spørge, guide og være sparringspartner. Det vigtigste er, at man er villig til at dele sine erhvervserfaringer og sin almene viden som dansker med en mentee.

Kravene for at blive mentee er, at man kan spørge og være åben for råd og vejledning. En mentee skal være en ærlig og fortrolig samtalepartner.
 
Lærerne har udformet en pjece om mentornetværket. Den fås ved henvendelse til Social- og Sundhedsskolen i Brøndby på telefon 4322 6073 eller på email-adressen mentor@kbh.sosu.dk. De tre kontaktpersoner kan træffes på skolen hver tirsdag og onsdag mellem 14 og 16.

Tilbage til Januar 2005