$name

Brydningstid

 

Generalforsamlingen i november, brød meninger på tværs i medlemsskaren.
Et FOA i bevægelse, fusionen med PMF, nye lønmodeller og en strukturreform. Og så blev det året, hvor de ansatte gik i strejke.

-Vi er i en brydningstid, og vi skal have fornemmelse for de forskelligheder, vi har, siger formand Palle Nielsen i dette nytårsinterview.
 
Af Merete Astrup
 
Formandens fornemmelse for forskelligheder, deler han gerne med os andre.
- Hvori ligger forskellighederne, som du fornemmer kom til udtryk på generalforsamlingen?

- De ligger i, at medlemmer i fagforeningen har forskellige meninger og forskellige opfattelser af, det der sker.

Det har medlemmerne nok haft tidligere, men på denne generalforsamling brød medlemmerne holdninger og meninger på tværs. På tidligere generalforsamlinger har dialogen mest været mellem ledelsen og medlemmer.

Dialogen med ledelsen og kritik af ledelsen, skal der altid være plads til. Men den tværgående debat, viser mere et billede af de forskellige opfattelser, der er blandt medlemmerne.

Det er den ene form for forskellighed, den anden er at vores arbejdspladser er forskellige. Vi skal favne forskellighederne i bestyrelsen. Jeg synes, at bestyrelsens sammensætning er ved at afspejle billedet, det er opløftende.
 
Konfliktår
- Det har også været et år med strejke på Amager Hospital, og andre faglige konflikter. Ser du det som et brydningstegn?

- Jeg er slet ikke i tvivl. Vi hørte det også på generalforsamlingen, hvor flere appellerede til, at man skal sige fra ude på de enkelte arbejdspladser. Jeg tror det handler om, at vores medlemmer og kolleger begynder at se, at de ikke altid har samme interesser som ledelsen.

Det var konflikten på Amager Hospital et udtryk for. Vi er jo i flere år blevet vænnet til at det hedder "vores arbejdsplads" og, at vi skal gøre al ting i fællesskab af hensyn til "vores arbejdsplads".

Jeg siger, vi skal gøre alt det, vi kan i fællesskab. Men vi skal også sige fra, når interessen, mellem ledelse og arbejdsgivere på den ene side og medarbejdere på den anden, ikke er den samme.

Arbejdstidsaftalen, som vi overhovedet ikke skal gentage, har vist eksempler på, at medarbejdere og ledelse var uenige. Heldigvis har vi de fleste steder løst problemerne uden store konflikter, som på Amager, men mange tillidsrepræsentanter har fået nogle oplevelser, som gør, at de er blevet mere på vagt.

Vi bevæger os væk fra den der, det nytter alligevel ikke, til at vi kan ændre på forholdene. Vi har nogle rettigheder. Jeg tror, vi kan bruge den kampgejst fremadrettet.

Palle Nielsen begynder at ane de første resultater af den udvikling af især fællestillidsrepræsentanterne, som fagforeningen satte i værk for alvor for et par år siden.

- Hvordan ser du det konkret?

- Jamen, jeg ser det først og fremmest ved, at de bliver mere "modige". Det bliver man, når man føler sig sikker på sin viden. Og så skyldes det, at vi har fået knyttet fællestillidsrepræsentanterne tættere til fagforeningen. De føler sig trygge, de ved vi er der. 

 Vi mærker, at vi i fællesskab kan mere. Og det er jo netop et at målene i FOA
 
Fælles engagement
- Tror du, at denne kampgejst og fælles følelse kommer til udtryk i interessen og urafstemningen om de kommende overenskomster?

- Jeg vil blive meget skuffet, hvis vi ikke får et større engagement, end vi havde i 2002. Det kom jo først, da arbejdsaftalen skulle udmøntes et år efter.
 
Jeg vil gerne understrege, at vi har fået lavet mange gode aftaler. Det har været hårdt, men vi har brugt situationen til at synliggøre for medlemmerne, hvor vigtigt det er at være engageret.
På den baggrund tror jeg, at der vil være en markant stigning i de afgivne stemmer, når vi skal stemme om de nye overenskomster.

Der ud over er vi meget tidligere ude med vores strategimøder med tillidsrepræsentanterne, så de er bedre forberedte til at orientere ude på arbejdspladserne. De er meget bedre klædt på, når vi når målstregen.

- Det er sektoren der forhandler overenskomsterne for social- og sundhedsområdet. Kan du afsløre noget om, hvordan de nye lønmodeller kommer til at se ud?

- Ikke andet end at der arbejdes med forskellige modeller. En ting står klart, den nuværende model siger medlemmerne nej til.

Men kommuner og amter vil have mere lokalløn, hvor FOA har det modsatte synspunkt, så vi er jo langt fra hinanden. Så man skal vel finde noget der tilgodeser begge parter.

- Det virker svært?

- Ja
 
Struktur og struktur
- Kommunalreformen skal på plads i det kommende år, hvad betyder det  for vores områder?

- På det kommunale område er der ikke så meget, der kommer i spil i Storkøbenhavn.

Vi får forandringer i de nye regioner. Her skal vi arbejde sammen med det nuværende Frederiksborg Amt og Bornholms Storkommune. Det bliver en stor udfordring.

Det er vigtigt, at vi sammen med de andre FOA afdelinger får lavet en strategi for arbejdet især med de nye sygehusstrukturer.

Vi skal have et overblik over de tre amters sygehusvæsen. Vi skal have lavet fælles strategier, fælles holdninger, så vi kan sikre, at vi i de forskellige FOA afdelinger ikke bliver spillet ud mod hinanden.

Desuden skal vi finde ud af, hvordan vi organiserer os selv. Vi skal helt ud til medlemmerne og inddrage dem. Vi skal skabe tryghed overfor medlemmerne, ved at være på banen.

Her i fagforeningen har vi lavet to arbejdsgrupper, som er parate. En der arbejder med regioner og sygehusvæsenet, og en der arbejder på det kommunale plan. Det er et spændende perspektiv indadtil i organisationen.

Men den større omorganisering sker først, når vi skal have strukturkongressen i FOA næste år eller i 2006.

- Nu er fusionen med PMF en realitet, det får vel også indflydelse på en kommende struktur?

- Ja, på en eller anden måde. Jeg er glad for at både FOA´s og PMFs medlemmer stemte ja til at fusionere. Jeg tror på, at vi får et styrket forbund. Ikke fordi stort altid er smukt, men jeg mener, at PMF kan bibringe noget positivt i forhold til fremtiden.

Man kan sige, at engagementet i afstemningen i vores fagforening ikke var så stor. Men det skyldes nok, at fusionen ikke direkte berører vores medlemmer. Det er i første omgang Pædagogisk sektor, der bliver berørt og i København LFS.

Med den større og stærkere pædagogiske sektor, får sektorerne en mere central placering i den kommende struktur. Det vil styrke Social- og Sundhedssektoren og dermed vores grupper.

- Næste store opgaver?

- Det er overenskomstarbejdet, og jeg vil opfordre alle til at følge med i
udviklingen, så vi får rigtig mange med i urafstemningen, når den tid kommer.

Tilbage til Januar 2005