$name

August 2005


Lederen
Den gode service til dig!
Sammen med infoa modtager du i denne måned pjecen: "Når du er medlem af FOA - 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have".

Medarbejdere på Riget bliver længere
Vikarforbruget på social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker er faldet drastisk, efter en målrettet indsats, og de fastansatte bliver længere i jobbene på Rigshospitalet.
- Så langt så godt, men vi ser flere stressrelaterede sygemeldinger, siger tillidsrepræsentanterne


Stafylokokkernes indtog på plejehjemmet
Hvad gør man når de multiresistente stafylokokker flytter ind på plejehjemmet?
To beboere på plejehjemmet Øselsgården på Amager fik konstateret MRSA,
Og så tog personalet affære.
Frustration og forskrækkelse fyldte en del hos dem i starten

Hvad er MRSA?
Den latinske betegnelse er methicillin Staphylococcus aureus.
Det er stafylokokker, der er resistente overfor de fleste typer medicin. Det er en forholdsvis ny type bakterie, som indtil for ganske nyligt har kun har været levedygtig på hospitalerne.

MRSA kan gemme sig i ærmerne
Medarbejderne i institutioner, hvor mennesker er tæt sammen, er ikke klædt på til at gå på arbejde med infektionssygdomme.
Det er et af flere problemer, der skal løses for at forhindre smitte.
Nye vejledninger er på vej fra Sundhedsstyrelsen.

Tillid er bedre end kontrol
Stregkoder og tidstyranni var hovedtema i valgkampen. Omfanget af tidsregistrering har aldrig været undersøgt. Det råder FOA Fag og Arbejde bod på med en ny undersøgelse, som også fortæller at medarbejdere der arbejder under tidsregistrering og kontrol er mere utilfredse end deres kolleger der har råderum.

Mesterlære i sosu-uddannelserne
Regeringen mener, at der skal mesterlære til for at få flere unge igennem erhvervsuddannelserne.
"Mesterlæren" skal i indføres på social- og sundhedsuddannelserne, hvilket FOA stiller sig skeptisk overfor.

Ledige på vej i uddannelse
De kan næsten ikke få armene ned.
Efter 18 uger på afklaringsforløbet for ledige, skal Tina og Sussie starte uddannelse, og Britta har fast vikararbejde.
Første kuld afsluttede forløbet d. 1. juli 2005, og det blev en succes.

"Vi ville have en bus"
Et af de årlige scoop på Æblehavens Plejecenter i Brøndby er markedsdagen.
Formålet er at nå et økonomisk overskud til en investering for beboerne.
Det hele startede med at de ville have en bus.

Kom nu med den check, borgmester
Det var på Frederiksberg - det var i maj.
Det var Personalets Dag på Frederiksberg Hospital, og personalepolitikken var i fokus.
Borgmester Mads Lebech var indbudt, og personalet ønskede sig en check.

Kommunalreformen med udgangspunkt i dig og dit arbejde
Temaet om kommunalreformen har gennemgået en markant forvandling
på FOAs hjemmeside.

Ny faglig klub i psykiatrien
De griber om sig - de faglige klubber.
- Vi har et behov for et sted, hvor vi har en fælles platform, siger Helle Søndergaard, FTR i behandlerpsykiatrien i Københavns Amt.


Tilbage til infoa 2005

Tilbage til forsiden