$name

Leder


Den gode service til dig!


Af formand Palle Nielsen
 
Sammen med infoa modtager du i denne måned pjecen: "Når du er medlem af FOA - 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have".

Hermed tages der hul på meget konkret at beskrive den service, du får som medlem af FOA Social- og Sundhedsafdelingen og forbundet. Serviceløfterne er altså ikke et udtryk for nye tilbud til dig, men en mere konkret beskrivelse af tilbud, fagforeningen allerede leverer i dag.

Serviceløfterne blev vedtaget på forbundets kongres i oktober måned sidste år. Det betyder, at de 11 løfter gælder for alle, som er medlemmer i FOA. Det nye er som sagt, at de 11 løfter nu er beskrevet, men også at der er sat tidsfrister på. Samtidig er løfterne omfattet af forbundets "Klageinstans".

Det gør servicen mere synlig og giver dermed det enkelte medlem mulighed for at overskue mulighederne, samt at forholde sig til den konkrete service.
 
I kongresbeslutningen ligger også en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem forbundet og fagforeningen, altså spilleregler, der skal sikre den mest optimale sagsbehandling, når forbundet skal involveres.

Arbejdsdelingen mellem fagforeningen og de tillidsvalgte beslutter vi selv.
 
I serviceløfterne kan du læse, at den første henvendelse sker til tillids- eller sikkerhedsrepræsentanten. Baggrunden for denne beslutning er sket i samarbejde med tillidsrepræsentanterne.
 
Hvordan læser du serviceløfterne?
I venstre spalte under det enkelte serviceløfte er en beskrivelse af løftet, som det er besluttet på kongressen.

I højre spalte under det enkelte løfte kan du læse fagforeningens praksis - hvordan vi løser dit problem.
 
Efter sommerferien gennemarbejder vi løfterne sammen med tillidsrepræsentanterne, således at arbejdsdelingen bliver klargjort.

Det er vigtigt, at vi får aftalt, hvordan de tillidsvalgte skal handle og agere, men også hvilket serviceapparat fagforeningen skal stille til rådighed for at sikre dig den bedste medlemsservice. Samtidig skal vi se på i hvilket omfang, der skal etableres supplerende uddannelse.
 
Serviceløfterne skal ikke betragtes som noget stationært. Vi skal hele tiden gennem dokumentation og registrering, arbejde for at forbedre kvaliteten i løfterne. Vi skal også se på mulighederne for at udvide de 11 serviceløfter på andre områder.
 
Du kan også bruge pjecen til at synliggøre overfor de af dine kolleger, som har fravalgt medlemskab af fagforeningen, hvilken service og hjælp de kan få i FOA Social- og Sundhedsafdelingen, hvis de melder sig ind.
 
Garantien for at du får den hurtigste og bedste hjælp er, at du kender og kontakter din tillidsrepræsentant og din sikkerhedsrepræsentant.
 
Fortsat god sommer!
 
Palle Nielsen
formand

Tilbage til august 2005