$name

Kom nu med den check borgmester

 
Det var på Frederiksberg - det var i maj.
Det var Personalets Dag på Frederiksberg Hospital, og personalepolitikken var i fokus.
Borgmester Mads Lebech var indbudt, og personalet ønskede sig en check.
 
Af Merete Astrup
 
Personalets Dag var en slags reklame for hospitalets nye personalepolitik, som netop er gjort færdig. En hel dag fra kl. 9.00 til kl. 14.00 med forskellige aktiviteter.

Borgmester på Frederiksberg Mads Lebech, som er med i H:S, var inviteret og tillidsrepræsentanter brugte anledningen til at bede om check, for at undgå at miste 35 stillinger i 2006.

I alt skal der nemlig spares 14 millioner kr. på Frederiksberg hospital, som det er lagt op i budgetforhandlingerne i H:S.

- Det er så meget, at vi ikke kan undgå, at det går ud over kvaliteten, siger Susanne Mørch FTR for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere.

Hun erindrer om, at det er 10. år i træk H:S skal spare penge.
Den lille opmærksomhed til borgmester Mads Lebech, og Mona Heiberg, formand for H:S, som også var inviteret gik stille for sig.

En check blev det ikke til.
- Når vi alligevel valgte at markere os, er det fordi vi mener, at man ikke kan adskille personalepolitik og økonomi, siger Susanne Mørch.

Det var ikke for at forstyrre den gode stemning.
Og dagen forløb som planlagt.
 
En go dag for deltagerne
Efter velkomsten blev dagen løbet i gang via Hjertestien, og med et jazzorkester i spidsen.
Hjertestien er en tre kilometer lang rute, på hvilken man passerer bygninger og skulpturer, som får et par ord med i en lille guidefolder.

Hjertestien og folderen er udarbejdede i et samarbejde mellem Frederiksberg hospital og Hjerteforeningens lokalkomite på Frederiksberg. Og Mads Lebech klippede snoren til stien over.
På matriklen var opsat telte, hvor der var stande med oplysninger og konkurrencer som alle havde overskrifter fra personalepolitikken.

Vi nævner i flæng: trivsel og samarbejde, ledelse, rummelighed og seniorpolitik.
- Overordnet en rigtig god dag, og en god metode til at gøre opmærksom på et tema. Det er første gang, vi har prøvet sådan en dag, men det bliver ikke sidste, fortæller Susanne Mørch.

Hun har siddet med i den gruppe der har arbejdet med den nye personalepolitik.
Der varet lille dryp malurt i bægeret. Der var mange personaler der ikke kunne deltage i Personalets Dag.

- Det er uheldigt, og det er noget af det der skal arbejdes med næste gang, siger Susanne Mørch.
 
Til gengæld har arbejdsgruppen lært noget på informationssiden, siden sidst da der blev lavet personalepolitik. 

- Vi har løbende informeret om, hvordan arbejdet med personalepolitikken er forløbet. Alle har vidst hvad der var i gang.

- Men hvorfor lave reklamefremstød for en personalepolitik?
- For at markere at nu er den her. Man kan godt gøre lidt fest ud af det, men det afgørende for mig, det er, at personalepolitikken bliver implementeret i medarbejdernes hverdag.

Det har været et spændende arbejde, der har udløst gode diskussioner under vejs. Jeg synes, vi har været en engageret flok, og jeg synes at resultatet er blevet godt.

Min bekymring er, at det er en lille bog, der bliver udleveret ved nyansættelser og bliver hevet frem, når der opstår problemer. Hvis det er sådan, den bliver brugt, får den en negativ virkning. En personalepolitik skal blive en del af hver enkelt medarbejders hverdag. Det må være endemålet.
- Hvori ligger dine bekymringer?
- Der er flere faktorer der spiller ind
. Der skal være vilje og engagement til at tage ejerskab både hos ledelserne og min egne kolleger. Men selvom den så er til stede, så spiller arbejdsmiljøet en rolle, og her kan man efter min opfattelse ikke se bort fra de økonomiske betingelser, vi har. Det får konsekvenser for arbejdsmiljøet og kvaliteten.

Jo, mere presset personalet er, og det gælder også mellemledere, jo sværere er det at have overskuddet til den gode personalepolitik. Desværre.
 
Trivselspris
En anden nyhed blev præsenteret på Personalet Dag - en Trivselspris.
Prisen gives til en afdeling, hvor man har gjort en indsats for en bedre trivsel.

Susanne Mørch var egentlig overrasket over så mange indstillinger, der var kommet.
- Ni indstillinger, det viser trods alt noget om, at der sker noget. Det, synes jeg, er rigtig godt.
Trivselsprisen bliver højst sandsynlig en pris der uddeles hvert år.

Efter Susanne Mørchs mening, skal man bakke alle de gode initiativer op.
- Men vi er også nødt til at gøre opmærksom på, at det ikke omkostningsfrit på kvaliteten at skære i budgetterne. I vores hospitalsverden har vi det med at vænne os til tingenes tilstand.

- Nu har I en ny personalepolitik og nogle gode intentioner og for lidt penge til at yde den kvalitet I har kunnet. Kan akkrediteringen ikke hjælpe jer? Det må da kunne ses sort på hvidt hvis kvaliteten falder.

Susanne Mørch tøver:
- Det burde være sådan, men jeg er ikke sikker på det. Hvis direktionen og politikerne i H:S så en sammenhæng mellem akkreditering og budgettet, ville de ikke skære ned.

- Akkrediteringen er også noget vi har vænnet os. Den er der, og så må vi få det bedste ud af det, som Susanne udtrykker det. 
  
Faktaboks
I maj demonstrerede medarbejdere fra hospitalerne i H:S ved administrationsbygningen i Bredgade.
Formanden for H:S Mona Heiberg sagde i den forbindelse, at hun håbede personalet fortsat vil bakke op, når hun skal forhandle til august.

- Vi følger forhandlingerne meget nøje, siger Susanne Mørch.
 
Tilbage til august 2005