$name

MRSA kan gemme sig i ærmerne

 
Medarbejderne i institutioner, hvor mennesker er tæt sammen, er ikke klædt på til at gå på arbejde med infektionssygdomme.
Det er et af flere problemer, der skal løses for at forhindre smitte.
Nye vejledninger er på vej fra Sundhedsstyrelsen.
 
Af Merete Astrup
 
Infektionen MRSA griber om sig, og breder sig uden for hospitalsverdenen.
Infektionen har været kendt i nogle år på hospitalerne, og her har man efterhånden gjort sig nogle erfaringer, som man også har lært af.

De erfaringer skal med ud på plejehjemmene, i vuggestuerne og børnehaver og andre institutioner, hvor mennesker er tæt sammen.

Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital har vejledt personalet på plejehjemmet Øselsgården, da de fik to tilfælde af MRSA.
  
Trænger til en opstramning
Henrik West, overlæge på afdelingen, understreger, at det er vigtigt at tage hygiejnen mere seriøst.
Der skal gøre en indsats på to niveauer. Det overordnede og det konkrete.

- På det overordnede plan, kan jeg konstatere, efter at have besøgt nogle plejehjem,
 at infektionshygiejnen trænger til at blive bedre.

Man arbejder på et sted, hvor man skal beskytte ældre mennesker mod smitte, og det gælder ikke kun MRSA. Det gælder også diarré, luftvejssygdomme og andre smittefarer. Det er ikke nok at vaske hænder og spritte hænder, og mange steder er handskerne for dårlige.

Personalet skal lave barrierer, som forhindrer bakterierne i at flytte sig fra rum til rum.
Henrik West, mener generelt, at det sociale har overvægt i forhold til sundheden og hygiejne. Det gælder også vuggestuer og børnehaver.

Det mener han, man skal gøre noget ved, og lære det af de erfaringer, der er gjort på sygehusene.
- Konkret når man har erkendt, at der er et problem, skal man arbejde efter strammere regler end de generelle. I teorien er det nok at holde sig til de generelle regler, men det kræver overtrækskitler for at beskytte mod eget tøj, siger Henrik West.
 
Noget biks
Han mener i øvrigt ikke, at medarbejderne er klædt på, til at gå på arbejde til infektionssygdomme.
- Hvis vi ser på de trøjer, især de unge går med, hvor ærmerne skal hænge ud over hænderne.

Lange løse ærmer er noget biks i sådant et job, for det er opsamling for infektionssmitte.
I det hele taget bærer tøjet smitten rundt fra rum til rum, som Henrik Westh siger.
- Skal personalet til gå med uniform igen?

- Det vil være det letteste med uniformer. De kan jo godt være fikse, vi skal selvfølgelig ikke tilbage til de matroneklædte.

Men vi har påtaget et offentligt ansvar at flytte ældre mennesker sammen. Vel og mærke svage ældre mennesker. De er jo mere svækket i dag, når de kommer på plejehjem end tidligere. Det betyder, at personalet er i tættere fysisk kontakt med dem end den gang de var raskere.

Endelig er det det element, at personalet også skal beskytte sig selv. Det kan godt lade sig gøre, uden det hele kommer til et ligne et hospital.

Henrik Westh oplyser, at der er nye vejledninger på vej fra Sundhedsstyrelsen.
 
Åbenhed
Til spørgsmålet om, man kan sige noget om, hvorfor lige netop Amager er en ramt bydel i Købehavn.

- Nej det er en tilfældighed. For et par år siden var det i Nordjylland i et område, hvor familier boede og levede meget tæt sammen. Men når smitten rammer, blusser det jo op i området. Smitten breder sig også hurtigere hos modtagervenlige grupper, siger Henrik Westh.

Han anbefaler at være åben omkring problemet, når man opdager det. Men inden da også, at gennemgå sine arbejdsgange og sætte fokus på, om der er problemer med hygiejnen.
 
MRSA kurven knækket i Vejle Amt 
I januar 2005 erklærede Vejle Amt krig mod de resistente stafylokokker.
Hvor seje de er, viser den intensive indsats som blev iværksat på amtets sygehuse.

Til trods for hygiejnen og de første ekstra tiltag steg antallet af MRSA tilfælde på sygehusene, i løbet af 2003 og 2004, hos patienterne og hos personalet. Så blev der sat ekstra fokus på håndhygiejne og hygiejne i det hele taget. Men personalet gik stadig ubeskyttet ind til patienterne.
Infektionerne flyttede med fra sygehus til sygehus i amtet.

Personalet skiftede de lange ærmer ud med de korte.

"Skal jeg gøre status, vil jeg sige at fokus på MRSA har betydet fokus på hygiejne generelt. Mange MRSA tilfælde kunne nok have været undgået, hvis hygiejnen havde haft det niveau den har i dag, Til gengæld tror jeg, at de hygiejneprocedurer, vi har indført, vil blive siddende hos personalet, og de kan også være med til at forebygge nyes sygehusinfektioner"
(hygiejnesygeplejerske i Vejle Amt, Catrin Reese i Danske Bioanalytikers fagblad)
 
Kampen mod MRSA i Vejle Amt kan du læse om i Danske Bioanalytikeres blad på nettet
www.dbio.dk. Under fagbladet tema 2005.  
 
Tilbage til august 2005