$name

Medarbejdere på Riget bliver længere
 

Vikarforbruget på social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker er faldet drastisk, efter en målrettet indsats, og de fastansatte bliver længere i jobbene på Rigshospitalet.
- Så langt så godt, men vi ser flere stressrelaterede sygemeldinger, siger tillidsrepræsentanterne
.
 
Af Merete Astrup
 
De friske tal fra Rigshospitalet viser, at de ansatte bliver længere tid i deres job end tidligere. Vikarforbruget af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er faldet med næsten 60 pct. inden for de sidste to år.

- Det er resultatet af en hel bevidst indsats, som vi satte i gang, siger FTR Lis Heideman.
- Vi er helst helt fri for vikarer. Det tager tid at oplære nye, og der er forskel på, hvilket ansvar en fastansat og en vikar har overfor patientens ve og vel.

En vikar gør hvad hun kan, men der er spørgsmål en vikar ikke kan svare på. Vi kan selvfølgelig ikke helt undgå vikarer, men vi fik faktisk lavet nogle ændringer, som nedsatte forbruget.

Udviklingen er Lis Heideman glad for.
 
Ikke enig i statistik
Hun er også glad for at de fastansatte bliver længere i jobbene. Hun er bare ikke enig med  Rigshospitalets personalechef, Anne Endahl, der ifølge Jyllands Posten, peger på, at det er udviklingsprojekter, der er årsagen til at medarbejderne bliver længere.

- Jeg afviser ikke, at der i nogle  afdelinger,  hvor der har kørt udviklings projekter er en fastholdelse, fordi medarbejderne har fået et bedre miljø.

Men jeg ser samtidig, at vores sygefravær generelt er begrundet i stressrelaterede sygdomme, og vi oplever det i vores sygefraværssamtaler.

Folk bukker simpelthen under, i den stigende effektivitet. Vi har været ude i rigtig mange besparelser, og vi har fået flere langtidssygemeldinger, siger Lis Heideman, og hun er ikke altid enig i, at statistikker er den måde, man skal anskue tingene på.

- Der laves to statistikker på Rigshospitalet. Den som Anne Endahl sidder med, og så den der laves ude i de enkelte afdelinger, og de er forskellige, siger Lis Heideman.

Hun deler bekymring med FTR, for sygeplejerskerne Lonnie Rasmussen, og FTR for HK'erne Vibeke Schrøder.

De er bekymrede for, at mere end 88 stillinger, der skulle have været besat i 2006, bliver sløjfet som en del af de 90millioner kr. Rigshospitalet skal spare i 2006.

- Det er 3. år i træk at vi skal nedlægge mange vakante stillinger, siger Lis Heideman.
 
Intet alternativ
Endelig påpeger Lis Heideman, at Rigshospitalet er et sted, hvor folk rigtig gerne vil arbejde.
- Vi har endnu ikke haft rekrutteringsproblemer.
 
Der ud over er vi et uddannelseshospital, så mange rejser efter endt uddannelse. Og selvom om Rigshospitalet er blevet et rigtigt travlt sted at være, så er der jo ingen alternativer. Der er lige så travlt på de andre hospitaler.

Så bliver folk jo, fastslår Lis Heideman.
Hun er enig med personalechefen i, at det er godt for patienterne, der får glæde af, at det faste personale bliver længere. 

- Jeg er bare ikke enig i, at det udlægges efter den ene statistik, for så får vi ikke rettet fokus ind på de problemer der er. 
 
Tilbage til august 2005