$name

Hvad er MRSA?

 
Den latinske betegnelse er methicillin Staphylococcus aureus.
Det er stafylokokker, der er resistente overfor de fleste typer medicin. Det er en forholdsvis ny type bakterie, som indtil for ganske nyligt har kun har været levedygtig på hospitalerne.

I de senere år viser den sig levedygtig også uden for hospitalerne, og i udlandet er spredningen af MRSA blevet et stort problem på plejehjem.

Her i Danmark ser man begyndende tegn på at noget lignende kan være under opsejling.
 
Antallet af infektioner med MRSA hos mennesker blev fordoblet i 2004, og det ser ud til fortsat at stige. Op mod 2/3 af infektionerne erhverves uden for hospitalsmiljøet, hvilket er nyt i forhold til tidligere. 

Antallet af MRSA infektioner herhjemme er steget fra under 100 i 2002 til knap 600 i 2004.
Det bliver nødvendigt at styrke indsatsen mod de resistente stafylokokker, hvis spredningen skal holdes under kontrol.

I USA og Asien har man eksempler på, at hele arsenalet af antibiotika er opbrugt overfor MRSA, som har overlevet det hele.

Tilbage til august 2005.