$name

"Vi ville have en bus"

 
Et af de årlige scoop på Æblehavens Plejecenter i Brøndby er markedsdagen.
Formålet er at nå et økonomisk overskud til en investering for beboerne.
Det hele startede med at de ville have en bus.
  
Af Merete Astrup
 
De unge æbletræer i "Parken" har små blomsterknopper. Om nogle år vil de ligne en æbleplantage. Plejecentret Æblehaven er da også opkaldt efter de gamle æbletræer, der måtte falde til fordel for de lave huse, som breder sig over et stort areal.

Første etape stod færdigt i 1997 og sidste etape blev åbnet 1. april 2002.
Æblehaven er et moderne ældrecenter med i alt 93 boliger.

Birgit Søndergaard, social- og sundhedshjælper og Bente Levring, beskæftigelsesvejleder tager imod infoa`s udsendte i den store lyse café, som ofte er rammen om foredrag.

På de små sorte tavler, står der skrevet med kridt, hvad dagens menu er, og i baggrunden frister glasmontrer med fint arrangerede brugte rober, tasker, hatte og smykker.

Salg at brugt tøj er blot en af de aktiviteter der foregår i Æblehaven.
- Udstillingerne i glasmontrerne bliver sat op af en kollega, der har dekoratørtalenter, fortæller Bente Levring, der også er tillidsrepræsentant.

Det er symptomatisk for måden at arrangere aktiviteter på I Æblehaven.
De medarbejdere, der er interesseret i at gøre noget melder sig til det, de synes de er gode til og har lyst til.

- Der er ingen tvang, og der er rigtig mange, der har lyst til at være med, selv om meget af det foregår i vores fritid, siger Birgit Søndergaard, der er med i Æblehavens aktivitetsgruppe.

Vi har bænket os omkring et bord i dagcentret, hvor der stadig står kasser fra markedsdagen, der skal pakkes ud.

En anden stor årlig tilbagevendende begivenhed er De Olympiske Lege.
Ind imellem er der andre arrangementer, som de enkelte boenheder afholder.
Medarbejderne i Æblehaven vil gøre en forskel.
 
Overskud
Vi bliver lige ved Markedsdagen, som blev afholdt første gang for seks år siden.
- Vi havde søgt Brøndby Kommune om penge til en bus, fordi beboerne så gerne ville på udflugter, fortæller Birgit Søndergaard.

Hun og kollegerne lod sig ikke slå ud af det kommunale afslag.
Så tog de bare selv affære.

Efter den første succes, er det fortsat.
Hvert år er det beboerne, der kommer med forslag til, hvad pengene skal bruges til.
Men hvordan er det nu lige, de tjener penge på en markedsdag?

- Dels søger vi sponsorer i lokalmiljøet, og så har vi fine ting som vi arver. Så der kommer mange opkøbere udefra. Vi er blevet bedre og bedre til at sortere de fine ting ud til salget, siger Birgit Søndergaard.

Markedsdagen har andre gevinster. Æblehaven gør sig synlig i lokalmiljøet. Der kommer naboer, og nogle af dem bliver kommende beboere i Æblehaven.

- Det mest unikke er, at det er medarbejderne selv, der styrer arrangementerne, siger Birgit Søndergaard.

- Vi skal ikke spørge ledelsen om lov eller have godkendt alting. Vi tilrette lægger vores aktiviteter i vores virksomhedsplan år for år. Selvfølgelig kan der være afvigelser fra planen, men vi har alle været aktive i udformningen af virksomhedsplanen, hvor rammerne er lagt.

Bente Levring supplerer:
- Vi har stor kompetence, det betyder meget for kollegernes lyst til at være med.
Vi er hver især ansvarlige i de boenheder, hvor vi er ansat. I de fælles aktiviteter arbejder vi på tværs af boenhederne, det giver også gode oplevelser, og det giver et godt arbejdsmiljø, at vi kommer til at kende hinanden.

- Den megen aktivitet kunne ikke lade sig gøre, hvis vi havde et dårligt arbejdsmiljø. Så havde vi ikke gidet være så engageret, fastslår tillidsrepræsentanten.
 
Kan ikke lade være
Og engageret det er de to repræsentanter. Birgit Søndergaard siger, at hun slet ikke kan lade være.
Når de ikke afholder markedsdag, idrætsdag eller dansant. Hvad laver de så?
- Så læser vi en bog højt, det elsker beboerne. Vi har også en bibelgruppe.

- Vi har i det hele taget en spændende og udbytterig hverdag sammen med beboerne. Vi har indført Leve- Bo miljø i alle boenheder, hvor ideen er at skabe et hverdagsmiljø, hvor beboerne kan tage del i hverdagens gøremål, siger Bente Levring og Birgit Søndergaard.

Hverdagens gøremål er alt fra at plante jordbær, krydderurter og rødbeder i haven til at have medbestemmelse på kostvalget.

Måltiderne er dagligdagens "højdepunkt", hvor beboerne og medarbejderne spiser sammen, hvilket skal bidrage til et godt socialt miljø og samvær, som det står skrevet i virksomhedsplanen.
Rødbederne sylter de i øvrigt selv, og den slags sysler, får nogle af de demente til at erindre.
 
Synlig
Synlighed er et mantra for Æblehavens personale.
- Vi kontakter jævnligt de lokale aviser og beboerblade for at orientere om, hvilke tilbud vi har og fortælle  hvem vi er. Vi tror, det er vigtigt, at vi har et godt ry i nabolaget.

Det er jo nemt nok at komme i BT med en grim historie, mens vi selv må sørge for den positive omtale, konstaterer Birgit.

- Det gode ry og det gode arbejdsmiljø er også vigtigt at melde ud i forhold til at rekruttere nye medarbejdere, tilføjer Bente Levring.

De to medarbejdere kan blive ved at fortælle.
Som når de f. eks, har kontaktet Lise Nørgaard, Peter Belli (som bor i Brøndby ) eller Michael Laudrup og John Faxe Jensen til at komme.

- Alt skal prøves, som Birgit Søndergaard siger.
  
Faktaboks:
Udvalg og grupper:
Aktivitetsgruppen, arrangerer markedsdag og Olympiske Lege , samt sælger loppeffekter hver 14. dag.
Støtteforeningen, består af medarbejderne tværfagligt. Administrere midlerne indsamlet at aktivitetsgruppen Æblehavens venner.

En gruppe af frivillige pårørende, tidligere pårørende og andre interesserede.
Bruger og Pårørenderåd

Tilbage til august 2005