$name

Tillid er bedre end kontrol

 
Stregkoder og tidstyranni var hovedtema i valgkampen. Omfanget af tidsregistrering har aldrig været undersøgt. Det råder FOA Fag og Arbejde bod på med en ny undersøgelse, som også fortæller at medarbejdere der arbejder under tidsregistrering og kontrol er mere utilfredse end deres kolleger der har råderum.
 
Af Merete Astrup
 
Efter endnu en valgkamp, hvor medarbejderne især i hjemmeplejen blev omdrejningspunktet for politikerne fra stort set alle partier, besluttede Sundhedssektoren i FOA at iværksætte en undersøgelse.

- Stregkoder og tidstyranni var kodeordene. Vi har aldrig kendt omfanget at tidsregistrering og heller ikke hvilke former for registrering og kontrol. Det mente, vi kunne være interessant.

Som sidegevinst har vi fået viden om, at de af vores medlemmer, der arbejder under en form tidsregistrering, er mere utilfredse med deres arbejde end dem, der har råderum, siger Karen Stæhr, formand for sektoren.

Tidstyranni er andet end stregkoder. Tyranniet er den afmålte tid til den enkelte borger og  den hårde visitation, der eksisterer især i hjemmeplejen.
- Tidsregistrering og kontrol forekommer eksempelvis også ved brug at ny teknologi, formentlig utilsigtet, men det skal vi være opmærksomme på, mener Karen Stæhr, og nævner de håndholdte.
 
De yngres flugt
To pct. af FOA´s medlemmer arbejder ud fra stregkoder. Det er fortrinsvis medarbejdere i hjemmeplejen, der er omfattet. I alt 44 pct. inklusiv plejehjem og andre institutioner er omfattet.
Hver tredje medarbejder er utilfredse med den service de yder borgeren, mens det tilsvarende er under hver anden hos de medarbejdere der har råderum.

Der ud over viser undersøgelsen at to ud af tre medlemmer, der arbejder i ældreplejen, mener at kommunen kan udføre den samme eller endog en bedre service overfor borgerne for de samme penge.

Det er især medarbejdere under 40 år, der har den holdning.
Hvis kommuner skal have en bedre udnyttelse af medarbejderne, peger de adspurgte medlemmer på, at kommuner skal organisere arbejdet bedre. De skal slække på kravene til dokumentation og kvalitetsstandarder. Og så skal medarbejderne have mere råderum.

Den yngre generation har også lyst til at skifte jobområde. Hele 56 pct. har sådanne overvejelser.
Overvejelsen gælder 43 pct. af samtlige adspurgte.
De der ønsker jobskifte begrunder det i: For lav løn, for hårdt arbejde og dårlig ledelse.
 
Serveret for kommunerne
Karen Stæhr håber, at kommunerne i de kommende sammenlægninger tager højde for borgernes og medarbejdernes behov.

- Det står i hvert fald meget klart, at tilfredsheden og dermed servicen bliver bedre, når medarbejderne slippes fri og vises tillid. Medarbejderne peger selv på forslag, der kan gøre servicen bedre, siger Karen Stæhr.
 
  
Tilbage til august 2005