$name

November 2004


Lederen
Borgerne har en naturlig forventning til, at få en faglig og menneskelig kompetent pleje og omsorg. Det hvad enten man bliver syg og har brug for sygehusbehandling eller, at man bliver gammel og får brug for praktisk bistand eller pleje og omsorg i eget hjem eller på plejehjem.

Formanden er lun på valgfriheden
Forbundsformand Dennis Kristensen vil ikke være formynderisk, hvis kvinderne ønsker frihed frem for pension, mens de har små børn. Også selvom det koster kvinderne dyrt, når de bliver gamle. Ligestilling må løses på anden vis, mener han.

Vi er alle forskellige
For Susanne Larsen at se vil valgfrihed være et meget godt princip.

Jeg tænker nok mere på pensionen
Social- og sundhedshjælper Annelise Volpato er glad for arbejdspladsens lokale arbejdstidsaftale, der gør afspadsering mere brugbar. Derfor er hun heller ikke bange for valgfrihed i den nye overenskomst.

Vi er jo voksne mennesker
Social- og sundhedsassistent Monica Johansson er helt enig i, at Ny Løn bør afskaffes, når FOA laver en ny aftale med de kommunale arbejdsgivere næste år. Skal der absolut være en pulje til deling, vil hun gerne ind og forhandle personligt med den daglige leder frem for at aflevere en blanket, der skal sælge hende selv.

Pengene er et stort problem
Når tilværelsen går helt itu, går turen for nogle mennesker til psykiatrisk afdeling.
- Arbejdet på en psykiatrisk afdeling er hårdt og dejligt, men kræver et godt bagland, siger tillidsrepræsentant Grethe Torp på Bispebjerg Hospital.

Når tilværelsen knækker
Når tilværelsen går helt itu, går turen for nogle mennesker til psykiatrisk afdeling.
- Arbejdet på en psykiatrisk afdeling er hårdt og dejligt, men kræver et godt bagland, siger tillidsrepræsentant Grethe Torp på Bispebjerg Hospital

FOA kongres anno 2004
Tættere på medlemmerne, lyder et af forbundets mål. Og de var med kongressen.
På to storskærme tog de jævnligt ordet, selv under formandens beretning.
FOA´s kongres var i sin form en kongres af ny type.

Store Praktikdag på lægens bord
For anden gang blev årets praktiksted kåret, og i år gik prisen til Amagerbro hjemmepleje.
Mange elever havde sendt anbefalinger ind til fagforeningens dommerkomite, og det var læge Peter Qvortrup, fra "Lægens Bord", der havde den glade opgave.

Carl Scharnberg pris til strejkende på Amager Hospital
De strejkende er blevet prisbelønnet med 10.000 kr., fra Carl Scharnbergs Uofficielle Fond.
Fondens formål er at støtte: Mennesker i arbejdskamp. Kunst og kultur, der fremmer solidaritet.

Han synger - og danser med støvsugeren
I Vanløse hjemmepleje har de Hannibal Hildorf. En ikke helt almindelig social og sundhedshjælper. Han kombinerer sit job med sin karriere som dansktopsanger.
- Sangen vækker liv i øjnene hos de ældre, og de glemmer for en stund en smerte eller en tristhed, siger Hannibal.

Arbejdsmiljøet taber dyrebar viden
Københavns Kommune truer med lukke Bedriftssundhedstjenesten, (BST), efter at regeringen har fjernet BST pligten.

Social Café
Fagforeningen åbner endnu en café. Den nye café er et tilbud til langtidssygemeldte medlemmer.
Caféens er et informativt og et socialt tilbud.