$name

Jeg tænker nok mere på pensionen

  
Social- og sundhedshjælper Annelise Volpato er glad for arbejdspladsens lokale arbejdstidsaftale, der gør afspadsering mere brugbar. Derfor er hun heller ikke bange for valgfrihed i den nye overenskomst.
  
Af Hanne Bros
 
Gentofte kommunes hjemmepleje i område C gemmer sig i et gammelt hus i et mondænt villakvarter i Hellerup. I stue-etagen på Sofievej 26 ligger vuggestuen Spillopperne, og oven på har hjemmeplejens medarbejdere kontorer og frokoststuer.

Pædagogerne har sat en seddel op på den stejle bagtrappe med en anmodning til hjemmehjælperne om at gå stille med dørene mellem 12 og 14, hvor børnene sover til middag.

Siden foråret 2003 har personalet i hjemmeplejen haft en lokal arbejdstidsaftale med Gentofte kommune, så arbejdstid og afspadsering kan være fleksibel. Overarbejde kan udbetales - som mange af de unge foretrækker det - eller afspadseres som f.eks. børnefamilier eller ældre medarbejdere helst vil.

Annelise Volpato synes, at det er rart nok, når det kan lade sig gøre at gemme afspadsering til man har behov for det:

- Vi er ikke bundet til at bruge det indenfor tre måneder som tidligere. Jeg vil gerne have valgfriheden - f.eks. har jeg haft ti dages ekstra ferie i september, fortæller hun. Derfor prioriterer hun også valgfriheden højt, når FOA går til forhandlingsbordet for at forny overenskomsterne til april næste år.

- Får vi mulighed for det, vil jeg nok tænke mere på indbetaling til pensionsordningen de næste par år, nu hvor jeg er blevet 55 år. Selv om jeg har været med fra starten i Pen-Sam, er det jo ikke nok, frygter social- og sundhedshjælperen.

Hun er heller ikke bange for, at der skal opstå misundelse og kævl, hvis medarbejderne vælger forskelligt:

- Vi behøves ikke at have ens vilkår. Yngre medlemmer tænker nok ikke ligesom mig, der har arbejdet i faget i 18 år.

Til gengæld synes Annelise Volpato, at en ny overenskomst skal fordele eventuelle puljer ligeligt:
 - Jeg ser gerne, at alle får det samme.
 
 
Annelises top tre:
1. Valgfrihed mellem løn/frihed/pension
2. Mere i pension, alle op på 12,5%
3. Ret til kurser og efteruddannelse:
    - Selvom vi har god adgang til f.eks. temadage, så synes jeg godt, at det
      kan være en nedfældet rettighed.