$name

Vi er alle forskellige

 
For Susanne Larsen at se vil valgfrihed være et meget godt princip.
 
Af Hanne Bros
 
Selv om Susanne Larsen fra hjemmeplejen i Sundby kun er 23 år, ville hun godt have forbedret sin pensionsordning.

Hun er nemlig ikke sikker på, at hverken efterløn eller folkepension findes i sin nuværende form, når hun bliver gammel.- Giver overenskomsten så tilmed folk mulighed for selv at prioritere pengene, så kan kollegaerne jo vælge anderledes end mig, siger hun i et kort interview i frokostpausen ude i Sundparken på Amager. - Vi er jo alle forskellige, tilføjer hun.

Økonomien kommer også ind på anden- og tredjepladsen hos Susanne, der oprindelig er uddannet tjener. Hun kunne dog ikke få et spædbarn og de skæve arbejdstider til at passe sammen med rollen som enlig forsørger, så nu er hun ufaglært hjemmehjælper. Hun har ikke selv fået noget ekstra i Ny Løn endnu, men hun er heller ikke imod princippet:

- Det er fornuftigt, at folk får løn efter kvalifikationer - men det må være svært at være den gruppeleder, der skal fordele pengene, synes hun.                                                                                                                       
 
Susannes top tre:
1. Bedre pension
2. Bedre barselsvilkår
3. Mere i løn