$name

Formanden er lun på valgfriheden

 
Forbundsformand Dennis Kristensen vil ikke være formynderisk, hvis kvinderne ønsker frihed frem for pension, mens de har små børn. Også selvom det koster kvinderne dyrt, når de bliver gamle. Ligestilling må løses på anden vis, mener han.
 
Af Hanne Bros
 
Flere mænd er i den seneste måned gået i brechen for kvindernes rettigheder. Det skyldes, at valgfrihed er blevet et nøgleord her op til overenskomstforhandlingerne, hvor også FOA skal til forhandlingsbordet med landets borgmesterlige repræsentanter.

Selv om mere i løn generelt er et stensikkert hit blandt FOAs medlemmer, så lurer valgfriheden lige nedenunder. Fagforeningsmedlemmerne vil have mulighed for at shoppe rundt i aftalerne, alt efter hvor de er i livet: Skal der være plads til flere fridage med lille Frida og Oskar?
 
Skal der smides en større andel på pensionen, de næste fem år, inden jeg trækker mig tilbage? Eller skal arbejdsugen bare have alt, hvad den kan trække, så jeg kan spare op ved at tage overarbejde?
Arbejdsmarkedsforsker Steen Scheuer fra Roskilde Universitetscenter, RUC, har i hvert fald fundet ud af, at 2/3 af alle lønmodtagere gerne vil have frit valg mellem løn, frihed og pension.

Hvis valgfriheden skal have en positiv indflydelse på fagbevægelsen og organiseringen, så synes han tilmed, at det skal være muligt at skifte hest hvert år.
 
Afprøvet i det små
FOAs forbundsformand, Dennis Kristensen, tror på, at det er realistisk:
- Ved sidste overenskomst fik vi gennemført valgfrihed på en lillebitte overenskomst.  Det er hos driftsassistenterne ved Hovedstadsrådet, HUR, som dækker over mellemledere og driftsledere i det gamle HT.

De har valgfrie elementer, de kan lave om hvert år. Vi kender det også fra vores pensionsordninger, hvor der er flere valgmuligheder. Det er mest noget folk kan bruge ved ægteskab, skilsmisse el.lign.

Forskeren Steen Scheuer mener ligefrem, at FOA kan blive forbillede på det offentlige område:
- Efter at Forbundet af Offentligt Ansatte har lanceret kravet, er der efter min mening god mulighed for, at de offentlige forbund kommer til at vise vejen på det her punkt.

Sådan var det også med arbejdsmarkedspensionerne i sin tid. De store overenskomstfornyelser skal helst indeholde et eller andet nyt element, og arbejdsgiverne i amter, kommuner og stat har det administrative apparat til at styre frit valg, siger Steen Scheuer til HKs fagblad "Statmagasinet".

Eftersom det er HK Stats eget blad, der har fundet frem til undersøgelsen, har de naturligvis også spurgt deres egen formand, Peter Waldorff, om hans mening.

De statsansattes formand mener, at valgfriheden vil skade kvinderne. I forvejen mister en kvinde, der får to børn, mens hun er i 20´erne, 130.000 kr. i pensionsudbetaling, fordi der er blevet indbetalt mindre ind i løbet af karrieren end mændene har gjort.

Peter Waldorff er overbevist om, at kvinderne vil vælge friheden på bekostning af pensionen, så derfor går han ikke ind for valgfrie moduler i overenskomsterne. Det viser erfaringerne fra Sverige, og det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er kvinderne, der tager den nye lange barselsorlov: I gennemsnit holder kvinder nu 268 dages barsel, mens mændene har sneget sig op på i alt 16 dage.

Selv om Dennis Kristensen er enig med Peter Waldorff i, at kvinderne taber penge, så er han alligevel ikke enig med ham i at droppe mulighederne for frie valg:

- Når jeg hører Peter Waldorffs argumenter tænker jeg to ting: For det første - løser vi ligestillingsproblemer ved formynderi? For det andet - når medlemmerne skal træffe et valg, skal man kende konsekvenserne, så man kan træffe det, jeg vil kalde et "oplyst valg". Jeg er mere til bevidste valg end formynderi, siger Dennis Kristensen på en knitrende mobiltelefon til "Infoa".

- FOAs opgave er at lave et præcist grundlag, så medlemmerne ved hvad det betyder for dem senere i livet, hvis de betaler for lidt ind til pension nu, fortsætter han. I virkeligheden vil jeg påstå, at medlemmerne allerede nu træffer bevidste valg: På kongressen fremlagde vi en undersøgelse om deltid, der viste, at 2/3 har valgt deltid frivilligt. Det er da klart et valg ud fra kvindernes egen livssituation.
 
Plads til den enkelte
Som sagt har FOAs forbundsformand Dennis Kristensen taget undersøgelsen om frit valg til sig. Da han også er formand for forhandlingsfællesskabet KTO, bliver der lagt mærke til, at han både til fagblade og aviser har sagt sådan her:

- Jeg tror, vi får taget hul på valgfriheden ved disse overenskomstforhandlinger, og det vil være et tema, der kan udbygges de kommende år. Jeg finder, at valgfriheden er et godt billede på en moderne fagbevægelse, hvor fællesskabet sikrer trygheden, men hvor der også er plads til den enkeltes ønsker.

Dennis Kristensen skal nu bruge de næste fem måneder på at vise, at han kan få et resultat hjem, der kan tilfredsstille FOAs medlemmer,  også på social- og sundhedsområdet.