$name

FOA kongres anno 2004

 
Tættere på medlemmerne, lyder et af forbundets mål. Og de var med kongressen.
På to storskærme tog de jævnligt ordet, selv under formandens beretning.
FOA´s kongres var i sin form en kongres af ny type.
  
Af Merete Astrup
 
Nuvel. Det er indholdet i en kongres der tæller.
Men kongressen i år bjergtog de delegerede i sin form. Med eller modvilligt.
Allerede da Forbundsformand Dennis Kristensen aflagde sin beretning
anede man noget.

Uden manuskript uden talerstol indtog han scenen, iklædt trådløs microport  
og hjulpet at to monitorer nede på gulvet foran, aflagde han sin timelange beretning. Afbrudt af medlemmernes meninger på de to storskærme i siderne.

Og sådan fortsatte kongressen de næste fire dage.
Alskens digitale teknik var i brug.

Lys og lyd på de tre storskærme der udgjorde "bagtæppet" til scenen.
Selv stemmekortene var skiftet ud med moderne afstemningsgrej. Ligesom i Folketinget skulle de delegerede stemme digitalt.

Denne hurtige afstemningsteknik gjorde det muligt at gennemføre "Gallupundersøgelser"
om forskellige emner blandt de delegerede undervejs.
Og sådan fortsatte det.

To medlemmer debatterede FOA 24 timer på "den øde ø" Lyø. Hvilket var koncentreret til to timer på storskærmen i Falkoner Centret.

Kongressen fik ligeledes muligheder for at debattere med andre end sig selv.
Eksempelvis var formanden for regeringens Velfærdskommission Torben Andersen indbudt sammen med Benny Lihme, der repræsenterede den alternative Velfærdskommission.
Debatten blev styret igennem af journalist på DR, Reimer Bo.
 
FOA i bevægelse  
Tirsdag aften var sat af til debat fra talerstolen om FOA i bevægelse, hvor det især var serviceløfterne der optog sindene.

(Læs mere om vedtagelserne i den skriftlige beretning på siderne 15 - 34.
Overenskomst 05 var det andet af tre temaer.

Debatten mundede ud i en udtalelse hvor forbundet fastslår at overenskomstforhandlingerne skal tættere på medlemmerne, hvilket indebærer at KTO skal forhandle mindre og organisationerne mere.

Ny Løn i sin nuværende form skal afskaffes og ændres så lønmodellerne kommer til at passe til de enkelte faggrupper ud fra deres forskellige kulturer.

 "Velfærd handler om mennesker," hedder et i en anden udtalelse, som kongressen vedtog på opfordring fra blandt andet faglig sekretær i fagforeningen Tage Christensen.

Det er der grund til at slå fast, fordi:" velfærdsdebatten i dag drukner i tal og dommedagsprofetier."
Fællesskab og solidaritet er afgørende principper, som det danske velfærdssamfund skal kendes på.

Endvidere mener FOA, at Tilkøbsydelser kan være et supplement til velfærdssamfundets kerneydelser, men "det kan også være en glidebane imod et samfund, hvor fællesskabet
tilbyder for lidt og resten er overladt til den enkeltes betalingsevne.

Faglighed og tryghed var overskriften for kongressen, Men det er det stik modsatte statsminister Anders Fogh står for.

I sin åbningstale i Folketinget, som åbnede på kongressens 2. dag, sagde statsministeren om kommunalreformen, godt nok at de offentlig ansatte ikke skal føle sig utrygge.
- Det er vi naturligvis glade for, sagde Dennis Kristensen. Men vi mangler svar på alt for mange spørgsmål fra regeringen.

Vil regeringen sikre løn- og ansættelsesvilkår?
Vil regeringen sikre at der sættes penge af til at udvikle de ansattes kompetencer?
Vil regeringen sikre, at sætte de mange penge af det koster at omstille ca. 800.000 arbejdspladser?