$name

Velfærden truet af mangel på plejepersonale

 
Borgerne har en naturlig forventning til, at få en faglig og menneskelig kompetent pleje og omsorg. Det hvad enten man bliver syg og har brug for sygehusbehandling eller, at man bliver gammel og får brug for praktisk bistand eller pleje og omsorg i eget hjem eller på plejehjem.

af formand Palle Nielsen
 
Borgerne har en naturlig forventning til, at de ansvarlige politikere er garanter for, at både behandlingstilbuddene og det kvalificerede personale er til stede. I det storkøbenhavnske område må vi desværre konstatere, at mangel på uddannet plejepersonale er og bliver en tikkende bombe, hvis ikke politikerne meget hurtigt erkender problemet og tager de nødvendige initiativer.
 
Forbundets beregninger viser, at der allerede om 10 år vil være stor mangel på social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det skyldes først og fremmest de store ældreårgange vi får, men også, at mange medarbejdere i sektoren forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, efterløn, og førtidspension. Denne massive afgang skyldes ikke mindst et hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Samtidig kan det konstateres, at mange forlader faget i utide til fordel for andre jobs.
 Det forventes at 3.000 vil forlade arbejdsmarkedet hvert år de næste 10 år.
Beregningerne viser, at der i 2015 vil være brug for over 6.000 flere social- og sundhedshjælpere og assistenter. Men reelt er der tale om mange flere i forhold til den store afgang i de kommende år.
 
Hvad skal der så til?
Professor ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Petersen, mener, at det samfundsøkonomisk er en sund løsning generelt at satse på at opruste social- og sundhedsområdet, ikke mindst på uddannelse, bedre uddannelse og efteruddannelse. Opgaveglidning bliver vejen frem således, at f.eks. social- og sundhedsassistenter overtager flere sygeplejerskeopgaver.

Arbejdsmiljøet skal i højere grad i fokus.
Samfundet har ikke råd til, at sende så mange medarbejdere på førtidspension eller efterløn på grund af et hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Vi kan konstatere et stigende antal ikke-uddannede medarbejdere. Det skal være et krav at ansættelse er betinget af, at der tages en social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentuddannelse.

Mange voksne søger job som ikke-uddannede indenfor ældreområdet, men har ikke råd til, at tage uddannelsen på elevløn. Der er tale om personer, som har været erhvervsaktive indenfor andre fagområder, og som har fået lyst til, at arbejde med ældre.

Her må politikerne tage den fulde konsekvens, og sikre disse voksne over 25 år, at de får voksenelevløn under både hjælper- og assistentuddannelsen. Det betyder den samme løn som under ansættelsen som ikke-uddannet.

Voksenelevløn kan medvirke til, at dimensioneringen i højere grad bliver udnyttet, hvilket den langt fra bliver i dag.
 
Og så skal området have et bedre image. Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn har sammen med Københavns Kommune og Københavns Amt taget et flot image-initiativ her først på efteråret, under
overskriften "Mod til at arbejde med mennesker".

Det kan dog ikke stå alene, så derfor håber jeg at alle kommuner vil følge dette initiativ.
Vores faggruppers løn- og ansættelsesvilkår skal fornyes den 1. april 2005 og forhandlingerne er gået i gang. Det kunne jo være et signal fra arbejdsgiverne, hvis der blev lukket op for lønposen, til vores faggrupper, som befinder sig lavest i lønhierarkiet. Det er ikke nok, at vore faggrupper har modet til at arbejde med mennesker, der skal altså også noget i lønningsposen!