$name

Arbejdsmiljøet taber dyrebar viden


Københavns Kommune truer med lukke Bedriftssundhedstjenesten, (BST), efter at regeringen har fjernet BST pligten.
 
Af Merete Astrup
 
Sundhedsforvaltningen er den største af vores arbejdspladser i Københavns Kommune, og den bliver uden Bedriftssundhedstjeneste (BST), hvis likvideringen lykkes, siger faglig sekretær Tage Christensen.

Han er vred, ikke kun over lukningsplanerne, også over at lukningen tilsyneladende skulle ske i hemmelighed.

- Det sker uden at høre SiO eller BST-Nævn. Og det sker uden at høre de faglige organisationer, på trods af at BST-betjening af kommunens arbejdspladser, lige siden Arbejdsmiljølovens ikrafttræden, har hvilet på partssamarbejde, siger Tage Christensen.

Han er også vred, fordi der rent faktisk er sket en positiv udvikling.
- Med Arbejdstilsynets kampagner i 1999 mod ældreområdet og i 2000 mod sygehusene begyndte vore arbejdspladser for alvor at benytte BST.

Siden da er antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet med ikke mindre end 25 %..
Den positive udvikling skyldes, at BST ikke alene kan levere alsidig, helhedsorienteret og sammenhængende rådgivning til sikkerhedsorganisationen (SiO) om konkrete arbejdsmiljøproblemer uanset om de er af fysisk, psykisk, kemisk eller biologisk karakter.

BST kan også træne SiO i den systematik og metodik, der er nødvendig i arbejdsmiljøindsatsen, fortæller Tage Christensen.

Det er ikke alle arbejdspladser, der benytter BST. Men alle arbejdspladser med fremsynet og kvalificeret ledelse har indset den store nytte, der ligger i BST-bistand. Ikke alene til at forebygge ulykker, men også til at nedbringe omfattende, nedslidende belastninger branchen er præget af.

De nye krav om at indarbejde fraværsforebyggelse i APV (arbejdspladsvurdering), gør det endnu mere påkrævet at BST's ekspertise bliver indført på alle arbejdspladser.
 
Regeringen modarbejder
Men det er ikke regeringens opfattelse.
- Regeringen har ladet sit krav om, at arbejdsmiljørådgivning skal være en vare, der skal omsættes på markedsvilkår med profit som drivkraft, vinde over alle saglige hensyn til, hvad der bedst kan styrke arbejdsmiljøindsatsen, lyder det fra Tage Christensen.

Han siger videre:
- Regeringen har fjernet BST-pligten (der koster arbejdsgiveren ca. 600,- kr. om året pr. ansat) i tryg forvisning om at BST-ordningen vil blive likvideret, når arbejdsgiverne for at spare udgiften, vil opsige deres abonnement hos BST og først købe rådgivning, hvis de får påbud fra Arbejdstilsynet.

Tilsvarende fjernes 131 mio. kr. fra kommunernes bloktilskud for at tilskynde kommunerne til at forlade BST-ordningen. Pengene bruges så til kortsigtede skattelettelser for at købe stemmer.

Fristelsen vil være stor for arbejdsgivere, der ikke evner arbejdsmiljøstrategisk ledelse og ikke evner opstilling af arbejdsmiljøregnskab, der kan vise, hvor mange gange udgiften til BST kommer tilbage i forebyggelse af arbejdsulykker, sygefravær, udstødning, personaleflugt, rekrutteringsvanskeligheder m.m.
 
BST nedlægges
Tage Christensen mener at, Københavns Familie og Arbejdsmarkedsforvaltning er faldet for denne fristelse sammen med Sundhedsforvaltningen. De har begge sendt indstilling til Økonomiforvaltningen om at kommunens BST nedlægges.

- Anstændigvis har Sundhedsforvaltningen dog orienteret sit politiske udvalg, således at fagforeningen opdagede hvad der var gang i.

Sammen med Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden har vi derfor kunnet tage initiativ til at få vores synspunkter sparket ind i beslutningsprocessen før, der træffes endelig beslutning.

Vi har på et møde med sundhedsdirektøren og efterfølgende med det politiske udvalg fremført vores kritik af, at partssamarbejdet åbenlyst bliver krænket og af den ukvalificerede indstilling, der hviler på uvidenhed om arbejdsmiljøindsatsen hos ledende embedsmænd, siger han.
 
De faglige organisationer og sikkerhedsrepræsentanterne er i besiddelse af omfattende viden om hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen, der kan kvalificere beslutningsgrundlaget.
Det forudsætter dog, at organisationerne bliver spurgt rettidigt.

- Når vi ikke bliver spurgt, bliver vi derfor nødt til at tage konfliktmidler i anvendelse for at blive hørt.

Forhåbentlig lykkes det at afværge den interessekonflikt, der nu er ved at udfolde sig.
Det vil vise sig til november, når økonomiudvalget skal beslutte om kommunen vil smide dyrebar viden på gaden ved likvidering af landets bedst fungerende BST, eller om de med omtanke og fremsynethed vil sikre, at SiO fortsat har kvalificeret sagkyndig bistand at hente hos kommunens BST, siger Tage Christensen.