$name

Vi er jo voksne mennesker

 
Social- og sundhedsassistent Monica Johansson er helt enig i, at Ny Løn bør afskaffes, når FOA laver en ny aftale med de kommunale arbejdsgivere næste år. Skal der absolut være en pulje til deling, vil hun gerne ind og forhandle personligt med den daglige leder frem for at aflevere en blanket, der skal sælge hende selv.
 
Af Hanne Bros
 
Monica Johansson konstaterer tørt, at Ny Løn er et dumt system. Så her er FOAs centrale forhandlere i hvert fald på linje med medlemmerne, der gerne ser Ny Løn afskaffet i sin nuværende form.

- Jeg håber, at den nye overenskomst kan give os nogle mere klare regler, hvor vi igen stiger automatisk i løntrin. Hvis lederen f.eks. ikke kan lide en, risikerer man med det nuværende system ikke at få tillæg, siger Monica Johansson, der er 35 år og arbejder som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Gentofte kommune.

- Vi har et tungt hårdt arbejde, som vi skal belønnes for at blive i. Vi gør alle sammen det bedste vi kan, mener hun.

- Hvis forhandlingerne alligevel ender med, at der bliver en pulje, som vi skal dele på en eller anden måde, så ville jeg da godt være med til at forhandle min egen løn, fortsætter hun. Monica Johansson synes, at det personlige ved Ny Løn forsvinder i tågerne, når man hvert år skal aflevere en jobprofil på skrift, som så andre skal vurdere som god nok eller ej til udløse Ny Løn.

- Der er mange i vores fag, der har svært ved at formulere sig skriftligt. Og da vi jo er over 18 år, ville jeg foretrække at gå til en personlig lønforhandling med min gruppeleder eller en anden daglig leder i stedet for.
 
Børn er en personlig beslutning
Monica Johansson er flyttet hertil fra Sverige og har arbejdet i hjemmeplejen i seks år i Danmark og i fire år på svensk jord. Selv om hun har et barn på 15 år, interesserer det hende ikke synderligt, at FOA vil stille krav om fuld løn under barsel og optjening af pension i samme periode.

- For mig at se er børn en personlig beslutning, kommenterer hun og kan slet ikke forstå formanden for HK Stat, Peter Waldorffs, indvendinger mod valgfrihed i overenskomsterne. (Se hovedartiklen herover, red.) Han ønsker ikke, at HK Stats medlemmer får frihed til at selv at vægte mellem løn, frihed og pensionsindbetalinger.

Monica: - Jeg går bestemt ind for valgfrihed. Penge er jo ikke alt, så jeg tror ikke, at kvinderne taber på den konto, fordi de måske i perioder vil vælge mere frihed end satse på indbetalinger til Pen-Sam. Jeg har da en privat pensionsopsparing ved siden af - for jeg ved jo ikke om folkepensionen findes, når jeg når så langt.

- Vi er jo voksne mennesker, og kvinder kan godt selv tage valget, om det "må koste noget" at få børn, mener hun.
 
Monicas top tre:
1. Valgfrihed mellem løn/frihed/pension
2. Bedre pension
3. Forbedringer i ferie: - Nu har jeg som assistent ikke selv weekendarbejde,
    men det er hårdt, hvis man skal starte sin ferie lige efter en weekendvagt,
    for så skal man jo bruge hele mandagen på at komme sig. Det kan ikke
    være meningen,  at man skal bytte sig frem for at få tre ugers sommerferie
    med tre weekends.