Opsigelse

Hvis du bliver opsagt fra din stilling, er der - uanset årsagen - nogle regler og procedurer, der skal følges.

Der er under alle omstændigheder et krav om, at opsigelsen skal være sagligt begrundet, og at der er nogle aftalte varsler, der skal overholdes.

Hvis din leder varsler, at han/hun agter at afskedige dig, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du bør øjeblikkelig kontakte din tillidsrepræsentant eller afdelingen, så vi kan hjælpe dig.
  • Som offentlig ansat skal du partshøres inden du kan opsiges. Du kan bede afdelingen om hjælp til at udforme dit partshøringsbrev.

Reglerne og procedurerne for afskedigelse er fastsat i overenskomsten, i funktionærloven og i forvaltningsloven. Sidstnævnte gælder dog kun for offentligt ansatte, samt ansatte i selvejende institutioner der har driftsoverenskomst med det offentlige.

Læs mere om opsigelse på forbundets side:

Opsigelse

Som medlem i FOA kan du finde mere om regler der gælder for dig her: 

Tjek din overenskomst