Fast påregnelige tillæg

Fast påregnelige tillæg er en del af din løn.

Du har ret til at få udbetalt fast påregnelige tillæg i følgende fraværssituationer:

  • når du holder ferie.
  • når du er sygemeldt.
  • i den lønnede del af barselsorloven.
  • når du har omsorgsdag.
  • hvis du bliver genindkaldt til militærtjeneste.

Hvis du i en periode på minimum 6 måneder har fået fast påregnelige tillæg udbetalt, skal der også ske udbetaling under fravær.

Hvis du arbejder i skiftende vagter, og f.eks. normalt har 6 vagter om måneden, skal du også honoreres for 6 vagter under fravær.

Det er en forudsætning for ovenstående, at der er tale om en udbetalingsydelse. Hvis tillæggene normalt afspadseres, er der ikke tale om fast påregnelig løn, hvorfor der ikke skal ske udbetaling under fravær.

Med fast påregnelige tillæg menes:

  • Aften- nattillæg.
  • Lørdags og Søndagstillæg. 
  • Weekendtillæg.
  • Søgnehelligdagstillæg.