Tilkaldevikar eller på timeløn?

Afdelingen får mange henvendelser fra medlemmer der er ansat som tilkaldevikar på timeløn, eller som bliver ansat på månedsløn med den mindst mulige ansættelsesnorm 8 timer pr. uge, selvom de reelt arbejder langt mere end 8 timer.

Det er efter FOA's opfattelse oftest i strid med funktionærloven og overenskomsterne at ansætte som tilkaldevikar, eller at fasansætte på f.eks. 8 timer, hvis den ansatte reelt arbejder langt mere end 8 timer om ugen.

I Rammeaftalen om tidsbegrænsede ansættelser, er der indført nogle bestemmelser for at forhindre at arbejdsgiverne misbruger vikariater, ved at forlænge disse, i stedet for at fastansætte.

Hvis en arbejdsgiver vælger at forlænge et vikariat i stedet for at fastansætte, skal forlængelsen være sagligt begrundet i objektive forhold.

Der er ikke i rammeaftalen taget stilling til, hvor mange gange et vikariat kan forlænges. Men det fremgår af retspraksis vedrørende funktionærloven, at flere forlængelser efter hinanden kan medføre at aftalerne anses som en omgåelse af funktionærlovens/overenskomsternes regler om opsigelsesvarsler. I disse tilfælde har den ansatte krav på f.eks. opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven/overenskomsten.

Ved vurdering af hvor mange forlængelser der anses for rimelige, lægges der blandt andet vægt på følgende forhold:

  1. Er der skabt en berettiget forventning hos den ansatte om fast ansættelse?
  2. Har arbejdsgiverens brug af vikariater være velbegrundet?
  3. Den samlede tidsmæssige udstrækning af vikariaterne.
  4. Vikarieres der for en eller flere forskellige personer?

Afdelingen har netop afsluttet en sag, hvor en pædagogmedhjælper siden 2008 har haft en lang række forlængelser af vikariater på mellem 8 og 20 timer om ugen. Indimellem var hun ansat som tilkaldevikar, selvom hun i hele perioden arbejdede omkring 20 timer om uge. Endvidere havde hun ikke fået de løntillæg som hun var berettiget til efter overenskomsten og den lokale lønforhandling.
I maj 2012, hvor hun atter var ansat som tilkaldevikar, stoppede man pludselig med at tildele hende vagter. FOA Roskilde gik ind i sagen og krævede kompensation, svarende til hvis hun var ansat på månedsløn - 20 timer om ugen, samt løn i et opsigelsesvarsel - der blev fastsat til 4 måneder. Sagen blev forligsmæssigt afgjort ved, at kommunen efterbetalte ca. 124.000 kr. til afdelingens medlem!

Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan afdelingen kontaktes på roskilde@foa.dk eller på tlf. 4697 1990.