Arbejdstidsbestemte tillæg

Gældende for ansatte på social- og sundhedsoverenskomst, samt husassistentoverenskomst

Hvornår betales der arbejdstidsbestemte tillæg (fx. aftentillæg, nattillæg og weekendtillæg) under fravær?

Fraværstype:     

Betales tillæg: 
Afspadsering    Nej
FO-dag Nej
Barns 1. og 2. sygedag     Nej
Omsorgsdag Ja
Ferie Ja
Sygdom Ja
I den lønnede del af barselsorlov     Ja