Vil du klage over en kollega?

Du kan ikke angive en kollega anonymt.

Som udgangspunkt er det FOA's opfattelse, at konflikter på arbejdspladsen så vidt muligt løses mellem de konfliktende parter. Problemerne løses hurtigere og mere effektivt, og udvikler sig ikke til problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor kan man jo godt opleve at en kollega optræder på en måde, som man enten har pligt til, eller på anden måde føler sig kaldet til at klage til sin ledelse over.

Det kan være svært at vurdere hvornår man bør klage til sin leder, og hvornår man bør drøfte problemerne med kollegaen selv. I de tilfælde kan det være fornuftigt at rådføre sig med sin tillidsrepræsentant, eller med FOA, som vil være behjælpelig med råd og vejledning.

Hvis du vælger at klage på skrift over en kollega, har din kollega ret til at se klagen, og til at fremkomme med en udtalelse inden ledelsen træffer afgørelse i sagen. Det samme gælder hvis du vælger at klage mundtligt. Lederen har så pligt til at udfærdige et skriftligt notat, som din kollega har ret til at se, og udtale sig om. Din leder må ikke love dig, at du kan være anonym. Den du har klaget over har ret til at få oplyst, hvem der har klaget og hvad klagen handler om, således at han/hun har mulighed for at forsvare sig imod de fremførte klager.

Det er FOA's opfattelse, at man som hovedregel ikke skal klage over en kollega, hvis man ikke vil lægge navn til. Dette bør dig ikke afholde den enkelte fra at klage, hvis der er tale om grove forhold fx. overgreb eller lign.