Sygdom

Bliver du syg er der visse formelle regler som skal overholdes.

Hvis du bliver syg

Mange bliver i tvivl om deres rettigheder og pligter under sygdom, eller hvilke konsekvenser fraværet kan få for deres ansættelse.

FOA anbefaler, at du kontakter din tillidsrepræsentant, når du indkaldes til sygesamtale, så du er forberedt til samtalen og de forventninger, du kan blive mødt med, samt er informeret om den lovgivning og de aftaler, der er gældende, når du er sygemeldt.

FOA Roskilde tilbyder rådgivning vedrørende sygesamtaler, sygedagpengelovgivning, møder med kommunens jobcenter, muligheder for fastholdelse/tilbagevenden i jobbet på ændrede vilkår m.v.

Sygesamtaler:I henhold til sygedagpengeloven, skal arbejdsgiveren indkalde dig til en samtale inden 4 uger, for at afklare muligheder for tilbagevenden til arbejdet. Hvis sygdommen forhindrer dig i at deltage i mødet, kan den holdes telefonisk.

På mødet kan din leder bede om, at der udfyldes en mulighedserklæring.
Det er en blanket, hvor du i samarbejde med lederen skriver hvilke funktioner, du kan udføre, og om der eventuelt er mulighed for at vende tilbage i jobbet på særlige vilkår, f.eks. nedsat tid eller ændrede funktioner.
Efterfølgende skal din læge udfylde erklæringen med sin vurdering af, om du er fuldt uarbejdsdygtig eller vil kunne varetage nogle funktioner på særlige vilkår.

Det vil altid være lægens vurdering, der er gældende for, hvad arbejdsgiveren kan forvente.

Hvis det aftales, at du kan vende tilbage i jobbet på særlige vilkår, bør der laves en skriftlig handleplan, som beskriver funktioner, timetal, særlige hensyn, hvor længe aftalen er gældende, og hvornår der følges op.

Du har ret til at have en bisidder med ved sygesamtalen.
Du har ikke pligt til at oplyse sygdommens art, kun hvilke funktioner der er påvirket (det kan være alle).

Udover denne lovpligtige samtale, er det meget forskelligt hvor hurtigt og hvor ofte, der indkaldes til syge/omsorgssamtaler på den enkelte arbejdsplads, og hvor meget man forventes at holde sig i kontakt med arbejdspladsen.

Der bør dog altid være retningslinjer for dette. Disse retningslinjer skal være kendt af alle medarbejdere. Spørg evt. din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Hvis du indkaldes til en tjenstlig samtale på grund af dit sygefravær, eller der i indkaldelsen til en samtale står, at dit sygefravær ikke kan forenes med driften, eller kan få konsekvenser for din ansættelse, bør du altid kontakte din tillidsrepræsentant eller FOA og have en bisidder med til samtalen. En tjenstlig samtale kan betyde, at du får en advarsel, eller at der vil blive indledt en opsigelse.

Ved længere tids sygdom vil du blive indkaldt til samtale på kommunens jobcenter (inden 8 uger).

Kritisk sygdom

Husk at der er mulighed for udbetaling af engangsbeløb, hvis du bliver kritisk syg.
Aktiver boksen "Hvis du bliver syg", og få mere at vide.