Sygedagpenge til timelønnede

Der er kommet nyt regelsæt for at få sygedagpenge i tilfælde af sygdom.

Hvis du er vikar, skal du være særligt opmærksom på 2 ændringer:

1.    Sygedagpengelovgivningens §32 blev ændret pr. 1. juli 2012, så beskæftigelseskravet i forhold til din kommune ændrer sig til, at du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden, og i denne periode været beskæftiget i mindst 240 timer, samt ikke have ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold.

2.    Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse som kommunerne skal rette sig efter, for at kunne udbetale sygedagpenge i tilfælde af, at du ikke opfylder punkt 1. Du skal være tilmeldt jobcentret og vedblive at være tilmeldt selvom du har arbejde.

Hvis du vil være sikker på, at kunne få sygedagpenge når du som vikar bliver syg, eller kommer ud for en skade, bør du derfor kontakte dit jobcenter og blive tilmeldt, samt vejledt om hvordan du skal forholde dig i tilfælde af sygdom og ledige perioder.

Eksempel:
Karen er vikar i et vikarbureau. Hun har arbejdet som vikar for bureauet i 4 år. Hun går hjem fra job en mandag. Hun planlægger at holde arbejdsfri tirsdag og onsdag, og den næste vagt hun har starter om torsdagen. Hvis Karen kommer ud for en ulykke, eller bliver alvorligt syg om onsdagen, så opfylder hun ikke betingelserne for at kunne modtaget sygedagpenge, fordi hun ikke meldte sig ledig på jobcentret om tirsdagen.
Hvis du har 2 arbejdsfri dage, en lørdag og søndag, så behøver du ikke melde dig ledig. Alle andre dage i ugen, som er arbejdsfri, skal du derimod agere, som du er ledige for at være sikker på at kunne modtage sygedagpenge, hvis du er så uheldig at blive syg.

Er du i tvivl - så spørg i dit jobcenter.