Mobning og chikane

Drilleri og sjov på arbejdspladsen er ofte udtryk for et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø. Men ender drilleriet med at gå ud over de samme, kan det udvikle sig til mobning.

Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller krænkende handlinger fra kolleger eller fra ledelsens side, som personen/-erne ikke kan forsvare sig effektivt imod.

Det er ikke ualmindeligt, at krænkerne ikke selv synes at de mobber. Ofrenes oplevelse af de krænkende handlinger er derfor centralt. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke offeret, men det betyder selvfølgelig noget for ofrenes oplevelse af mobningen, om der er tale om ond vilje eller ej.
Mobning udøvet af en leder vil ofte opleves som ekstra belastende. Det skyldes den magt, der kan lægges bag krænkelsen, og at det ikke er muligt at få lederens opbakning og hjælp til at komme problemet til livs.

Mobning kan f.eks. være:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information.
 • Sårende bemærkninger.
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver.
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale- og faglige fællesskab.
 • Angreb mod ofrene, eller kritik af deres privatliv.
 • Skældud og latterliggørelse.
 • Fysiske overgreb eller trusler herom.
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål, eller forsøg på samtale.
 • Nedvurdering af ofrenes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence.
 • Krænkende telefonsamtaler.
 • Krænkende skriftlige meddelelser.
 • Ubehagelige drillerier.
 • Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af alder eller køn.
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder.

At blive mobbet kan gå ud over helbredet ligesom stress: Du kan få hovedpine, mavebesvær og søvnløshed. Har du allergi kan det blive forværret. Du kan også blive trist, angst og deprimeret. Vær opmærksom på dine symptomer, så du ikke hjælper mobberen med at ødelægge dine ressourcer og din lyst til arbejdet.

Lad ikke kampen om retfærdighed blive dit eneste livsindhold.

Søg hjælp hos din leder, din tillidsrepræsentant eller hos FOA.