Lokalaftaler - FOA Nordsjælland

Er der en forhåndsaftale eller lokalaftale på din arbejdsplads?

FOA Nordsjælland og vores tillidsvalgte har indgået en lang række lokalaftaler i forlængelse af vore landsdækkende overenskomster.

Lokalaftaler har ofte til formål, at beskrive lokale forhold omkring løn- og ansættelsesvilkår, så de generelle overenskomster og rammeaftaler kan fungere på den enkelte arbejdsplads.

Lokalaftaler kan have lige så stor betydning for din hverdag, som de generelle overenskomster. Derfor er det vigtigt at kende de vilkår, der gælder på din arbejdsplads eller på den arbejdsplads, du måske vil søge nyt job på.

Hvis du vil vide om der er en indgået en aftale for dit område, kan du kontakte din fællestillidsrepræsentant eller Maj Adrian tlf. 46 97 28 47 i FOA Nordsjælland.

HUSK:
DU HAR KUN INDFLYDELSE PÅ DIN LOKALAFTALE, HVIS DU ER MEDLEM AF FOA NORDSJÆLLAND.


Hvis du ønsker at få rådgivning om lokalaftalerne eller f.eks. have tjekket om din løn passer i forhold til de lokalaftaler der gælder for dig, kræver det, at du er medlem af FOA Nordsjælland.

Du kan melde dig ind her:  Bliv medlem