Pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland

Fagpolitiske målsætninger


 • Vi vil arbejde for at udvikle fagligheden for medlemmerne blandt andet ved at styrke uddannelses og efteruddannelsesmulighederne

 • Vi vil arbejde for, at vores medlemmer sikres de bedste muligheder for at få indflydelse på eget arbejde ved at sætte fokus på MED-systemet 

 • Vi vil arbejde målrettet for at organisere flest mulige medlemmer på FOA’s pædagogiske område

 • Vi vil sætte fokus på faggruppernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø

 • Vi vil arbejde for at styrke respekten mellem vores faggrupper, så vi fælles kan stå stærkt


Pædagogisk sektor organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • Dagplejere

 • Dagplejeledere/assistenter
 • Dagplejepædagoger 
 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogiske assistenter
 • Pædagogiske konsulenter
 • Centrale pladsanvisere
 • Omsorgsmedhjælpere
 • Private børnepassere