Børn leger med klodser

Styrket pædagogisk læreplan

Her kan du som FOA-medlem få viden om, hvad den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 er. Du får også som dagplejer råd om, hvordan du arbejder med den i praksis.

Siden 2004 har danske dagtilbud arbejdet med børns læring gennem en pædagogisk læreplan, der kræver, at dagtilbuddene opstiller mål for børns læring inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer.  I 2017 blev der som en del af dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’ aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Implementeringen af den nye pædagogiske læreplan startede i juli 2018 og skulle være fuldt implementeret senest juli 2020.

Hvad er en styrket pædagogisk læreplan?

En styrket pædagogisk læreplan er i virkeligheden ikke en plan. Det er dagtilbuddets beskrivelse af, hvordan I som personale vil sikre, at I hele tiden udvikler det pædagogiske arbejde. Formålet er at styrke børns trivsel, udvikling og læring i alle dagtilbud.

Den styrkede pædagogiske læreplan består af 3 dele:

  1. Et pædagogisk grundlag, som er beskrevet i ”Master for en styrket pædagogisk læreplan”. Her bliver de centrale pædagogiske begreber, principper og værdier beskrevet. Det er dem, der bør være styrende for jeres planlægning og udvikling af det pædagogiske arbejde.
  2. 6 reviderede temaer, som beskriver, hvordan I kan tilrette læringsmiljøet. Temaerne har fokus på kultur, natur, personlig udvikling, social udvikling, krop og kommunikation.
  3. Brede pædagogiske læringsmål for dagtilbuddenes læringsmiljø.

Find de 6 temabeskrivelser og de brede pædagogiske læringsmål emu.dk

Det pædagogiske grundlag

Filmen viser, hvordan dagplejen i en legestue i Hvidovre arbejder med børnenes trivsel, læring og dannelse, som er nøglebegreber i den styrkede pædagogiske læreplan.

Der er større fokus på børnefællesskabet og legens betydning for børns udvikling og trivsel i den styrkede pædagogiske læreplan. Derudover er der skærpet fokus på personalets rolle i børnenes trivsel, dannelse samt fokus på, at de daglige rutiner er en del af læringsmiljøet i dagtilbuddene.