Leg i dagplejen

Leg spiller en helt central rolle i barnets udvikling. Et nyt forskningsprojekt har sat fokus på børns leg i dagplejen og dagplejerens forskellige roller i forbindelse med barnets leg.

Der findes ikke meget viden og forskning med fokus på leg i dagplejen. Derfor har et nyt forskningsprojekt haft som mål at belyse, hvordan leg udfolder sig i dagplejen, og hvordan dagplejeren støtter børns leg.

Den viden, der er opnået i projektet, er samlet i fire temaer:

  • Dagplejernes faglige sprog som redskab til stilladsering af børns leg
  • Forståelser af leg og dagplejeres roller i stilladsering af leg
  • Barnets selvvirksomhed gennem leg – dagplejerens stilladsering
  • Udsathed i dagplejen – stilladsering af indsatser mod udsathed

Om forskningsprojektet

Leg er helt central i barnets udvikling, hvor leg har kvalitet og betydning i sig selv, og ikke ’blot’ fx skal ses som vejen til læring. Det er grundforståelsen i projektet, som er blevet gennemført for FOA af UC Syd ved Christian Quvang i et tæt samarbejde med flere kommuner. Viden er indsamlet gennem interviews af dagplejere, observationer i legestuer og fortællinger fra dagplejere. 

Projektet bidrager også til praksis med inspiration til, hvordan dagplejeren kan støtte, guide og rammesætte børns leg. 

Læs introduktion til forskningsprojektet "Leg i dagplejen; leg som en måde at blive til på" (pdf)

Se videoer

    Download forskningsprojektets materialer

    Forskningsprojektet ”leg i dagplejen: leg som en måde at blive til på” består udover de fire små animationsfilm ovenfor af fire korte PIXI introduktioner til projektets temaer samt fire forskningsartikler, der uddyber fund og pointer bl.a. baseret på praksiseksempler og små casestories fra projektets data.