Didaktik i dagplejen: Hvad skal barnet lære - og hvordan?

Børnenes behov skal altid være i centrum, når du arbejder med didaktik og læring i dagplejen. Se, hvordan du støtter dem i deres udvikling, trivsel og relationer til hinanden. 

Ordet didaktik bruges mere og mere i drøftelser af det pædagogiske arbejde. For mange er det dog uklart, hvad der mere præcist menes med at arbejde didaktisk eller gøre sig didaktiske overvejelser.

Da FOAs pædagogiske sektor gerne vil støtte udviklingen af det faglige indhold i dagplejen, har vi ønsket at få beskrevet, hvad didaktik er i dagplejen. I den forbindelse har FOA udgivet et hæfte om didaktik med konkrete eksempler. Målgruppen for hæftet er både dagplejere og dagplejepædagoger.

 Bestil/hent hæftet 'Didaktik i dagplejen'

Brug film i det didaktiske arbejde i dagplejen

Læs om, hvorfor det kan give mening at bruge film i det didaktiske arbejde, og se to små film fra dagplejen.

Guide til didaktik i dagplejen

Spørgsmål og svar: sådan arbejder du med didaktik i dagplejen.