Sådan arbejder du med det pædagogiske grundlag

Det pædagogiske grundlag er de pædagogiske begreber, principper og værdier, som I skal bruge i jeres arbejde med styrket pædagogisk læreplan.

Det pædagogiske grundlag er en del af ”Master for en styrket pædagogisk læreplan”. Det pædagogiske grundlag er de centrale pædagogiske begreber, principper og værdier, som I skal bruge, når I planlægger og udvikler det pædagogiske arbejde.

Et fælles pædagogisk grundlag handler om en fælles forståelse af det gode børneliv ud fra: børnesynet, dannelse, leg, børnefællesskaber, læring, læringsmiljøet, forældresamarbejdet og arbejdet med børn i udsatte positioner i dagplejen.

Du kan læse mere om hvert af temaerne i boksene nedenfor.

De otte temaer i det pædagogiske grundlag

Følgende otte temaer er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag, som I skal bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Her beskrives temaerne med særligt fokus på arbejdet med 0-2-årige børn.

Case: Sådan kan du arbejde med de otte temaer i det pædagogiske grundlag

I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med de otte temaer i det pædagogiske grundlag, blandt andet kan du få inspiration og viden fra en case.