Sygdom/Arbejdsskade

Bliver du sygemeldt eller får en arbejdsskade og er der risiko for at du vil miste dit arbejde, er det en god idé at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant allerede tidligt i forløbet.

Fastholdelse
FOA kan være med til at vurdere dine muligheder for at fastholde dig på arbejdsmarkedet, alternativt at komme med bud på, hvad der kan og bør sættes i værk.
 
FOA Nordsjællands faglige medarbejdere kan hjælpe dig med:

  • At få styr på en eventuel kaotisk situation
  • At vurdere din situation
  • Personlige samtaler
  • At give råd og vejledning
  • At anke en afgørelse
  • At presse på, for at få en afklaring af din sag

Som medarbejder kan du selv skaffe dig overblik ved at søge aktindsigt i din sygedagpengesag - en ret du har, samt gøre dig konkrete overvejelser om et evt. job eller uddannelsesønsker.

Din tillidsrepræsentant skal deltage i møder på arbejdspladsen.

Har du fået en arbejdsskade eller har du spørgsmål om arbejdsskade og kan din arbejdsmiljørepræsentant ikke hjælpe dig, kan du kontakte vores dygtige medarbejder i FOA Nordsjælland.

Kontaktperson i FOA Nordsjælland