Arbejdsskader

Når arbejdslivet bliver skadet...

Hvert år anmeldes flere end 40.000 arbejdsskader.

Lykkeligvis medfører det for de fleste mindre gener og måske en kortvarig pause fra arbejdet.

For nogle betyder en arbejdsskade et farvel til tilværelsen, som de kender den. Det kan gå ud over livskvaliteten og berører både relationer til kolleger, venner og familie.

Har du været ude for en arbejdsskade - enten af fysisk eller psykisk karakter skal den anmeldes!

Hvad kan du selv gøre?
Hvis du har mistanke om, at du har fået en arbejdsskade, bør du først og fremmest kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, som vil råde, vejlede og hjælpe med at anmelde en eventuel arbejdsskade.

Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant tilknyttet din arbejdsplads, bedes du kontakte FOA Nordsjælland, hvor vi vil hjælpe med råd og vejledning.

Kontaktpersoner i FOA Nordsjælland

Hvis de ikke træffes, kan du lægge en besked på hendes telefonsvarer og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

For at gøre sagsbehandlingen så smidig så mulig, beder vi dig om at ringe og aftale tid. Så er du sikker på, at vi har god tid til at tale med dig og sætte os ind i din sag.

I FOA Nordsjælland får vi ikke automatisk oplysning om tilskadekomne medlemmer - vi skal have vores informationer gennem dig.

Hvis vi aftaler, at FOA Nordsjælland skal hjælpe dig i sagsforløbet er det vigtigt, at du kontakter os, når og hvis der sker nyt i sagen.


FOA Nordsjællands arbejdsskadeafsnit, kan blandt andet hjælpe i forhold til:

 • Hjælp til anmeldelsen og udfyldelse af skemaer fra Arbejdsskadestyrelsen
 • Generel hjælp, rådgivning, vejledning og fortolkning
 • Forklare procedurer, love og regler
 • Forklare, vurdere og fortolke skrivelser og afgørelser
 • Hjælpe til med at formulere breve m.v. til Arbejdsskadestyrelsen,
  Ankestyrelsen og andre instanser
 • Henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik
 • Vurdere sager i forhold til civilt søgsmål og erstatningsansvarsloven
 • Vurdere muligheden for genoptagelse og anke af afsluttede sager
 • Informere om sociale forhold og muligheder