Erstatning for tab

" Tab af erhvervsevne" betyder, at skaden har forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde.

Arbejdsskadesikringsloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du efter skaden har et tab af erhvervsevne på mindst 15 procent.

Erstatning for tab af erhvervsevne kan udbetales på to måder:

Som engangserstatning
Som løbende ydelse

Erstatningen for tab af erhvervsevne bliver beregnet ud fra en årsløn, der er fastsat ud fra, hvad du tjente før skaden.

Hvis dit tab af erhvervsevne bliver fastsat til mindre end 50 procent, bliver erstatningen udbetalt som en engangserstatning.

Hvis dit tab af erhvervsevne bliver fastsat til 50 procent eller derover, bliver erstatningen udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden.

Du har mulighed for at få erstatning for op til 50 procent tab af erhvervsevne udbetalt som en engangserstatning, hvis du ønsker det. Det kaldes kapitalisering.

Fastsættelse af årsløn 
Kapitalisering - udbetaling som engangsbeløb

Når du snart folkepensionsalderen?
Din ret til at få en løbende ydelse omsat til en engangserstatning bortfalder, når du er mindre end to år fra din folkepensionsalder.

Hvordan opgøres tab af erhvervsevne?
Vi kan enten opgøre dit tab af erhvervsevne som en direkte lønnedgang eller som en vurdering af dine fremtidige muligheder for at tjene penge ved arbejde.

Vi vurderer dit tab af erhvervsevne ud fra følgerne af arbejdsskaden. Dit tab af erhvervsevne afhænger af din erhvervssituation.

Endelig eller midlertidig afgørelse
Når vi afgør dit tab af erhvervsevne, kan vi træffe:

En endelig afgørelse, eller
En midlertidig afgørelse


Sådan undersøger vi sagen
Når vi skal vurdere dit tab af erhvervsevne, skal vi vide, hvad du tjente, da du kom til skade, eller da sygdommen blev anmeldt. Vi skal også vide, hvad du tjener i dag.

Derfor indhenter vi typisk oplysninger om:

  • Din indkomst, da du fik arbejdsskaden. Oplysningerne indhenter vi fra Skat
  • Dine pensions- og ansættelsesforhold. Oplysningerne indhenter vi fra din arbejdsgiver
  • Din aktuelle indkomst. Oplysningerne indhenter vi enten fra din arbejdsgiver og fra dig selv
  • Iværksættelse af revalidering, pensionssag eller arbejdsprøvning. Oplysningerne indhenter vi fra din kommune

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte en af vores dygtige medarbejdere i FOA Nordsjælland.

Kontaktperson i FOA Nordsjælland
Tlf. 46 97 33 52     Lisbet Gregersen