Arbejdsskadebegreber

Hvad er en arbejdsskade - de to arbejdsskadebegreber

I arbejdsskadesikringslovens § 6 er en arbejdsskade defineret således:

"Ved en ulykke forstås efter denne lov, en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage".

Det vil sige, at begrebet ulykke efter den nye lov omfatter de tidligere anvendte begreber, som var:

  • Ulykker
  • kortvarig skadelig påvirkning
  • og pludselig løfteskade

Der er sket ændringer af det andet arbejdsskadebegreb:

Erhvervssygdom eller arbejdsbetinget lidelse, men indtil da kan begrebet defineres således:

  • Erhvervsbetingede sygdomme er sygdomme, der findes på en særlig liste over godkendte erhvervssygdomme, der kan skyldes forhold i arbejdsmiljøet
  • Et eksempel kunne være slidgigt i lænderyggen efter omkring 10 års tungt plejearbejde

Andre sygdomme kan eventuelt også anerkendes ved forelæggelse for det såkaldte erhvervssygdomsudvalg.

 

Har du en skade, der passer i den ene eller anden kategori, bør du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller FOA Nordsjælland.

Kontaktperson i FOA Nordsjælland
Tlf. 46 97 33 52     Lisbet Gregersen