Hvorfor anmelde!

Grupper inden for FOA`s område, er blandt de absolut hårdest ramte grupper, hvad angår arbejdsskader.

Det er derfor vigtigt, af forebyggende, principielle og politiske årsager, at anmelde alle hændelser, der kan være en arbejdsskade.

Hvilke ydelser kan der opnås efter Arbejdsskadesikringsloven?

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler m. m.
  • Godtgørelse for varigt mén - skal være på mindst 5%
  • Erstatning for tab af erhvervsevne - skal være mindst på 15%
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning af tab af forsørger

 

Kontaktperson i FOA Nordsjælland